SWZ is in 1999 ontstaan als een samenwerkingsverband tussen de instellingen:

  • Zonhove, behandelcentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen in Son
  • Ons Thuis, woonvoorzieningen voor lichamelijk gehandicapten in Schijndel en Boxtel
  • VLG, voorzieningen voor lichamelijk gehandicapten in de regio Den Bosch
  • Triocen, voorzieningen voor lichamelijk gehandicapten in Eindhoven.De voorzieningen van Ons Thuis werden onderdeel van VLG.

Verder werkten de partnerstichtingen tot 2009 nog zelfstandig, elk in zijn egen geografisch gebied en voor de eigen specifieke doelgroep. SWZ maakte een grote groei door. Met name in de regio’s Noordoost en Zuidoost Brabant werden nieuwe kleinschalige woonvormen en aciviteitencentra opgericht. Daarnaast ontwikkelde SWZ zich als deskundige partner voor zorg en begeleiding van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

In 2009 integreerden de partners tot één organisatie. Aanvankelijk met een organisatiestructuur op basis van de aangeboden diensten: wonen, dagbesteding, ambulante zorg en behandeling.

Sinds 2011 kent SWZ een combinatie van regio- en doelgroepstructuur:

  • (Levensloopbestendige) Zorg voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen in Son (Zonhove)
  • Zorg voor mensen met lichamelijke beperkingen en NAH in de regio Oost Brabant.

Eind jaren tachtig werd Zonhove een zelfstandige instelling voor behandeling en begeleiding van mensen met een meervoudige beperking, onder wie veel kinderen en jongeren.

zonhove-tile triocen-tile vlg-tile