Het leveren van goede kwaliteit vinden we belangrijk. Daarom werkt SWZ met deskundige medewerkers en werken we continu aan de verbetering van het aanbod.

Kwaliteit van bestaan
Op basis van de wensen en behoeften worden individuele ondersteuningsafspraken gemaakt. Daarbij is aandacht voor de acht domeinen die iemands kwaliteit van bestaan kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijk welzijn, emotioneel welzijn, persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling. De cliënt bepaalt zelf waar ondersteuning bij gewenst is.

Ervaringen
SWZ staat altijd open voor feedback om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Ook gaan we in gesprekken actief op zoek naar de ervaringen van cliënten en naasten.

HKZ-kwaliteitscertificaat
Het kwaliteitssysteem van SWZ is HKZ-gecertificeerd. Een HKZ certificaat betekent dat de organisatie de cliënt principieel centraal stelt, goed georganiseerd is, voldoet aan de wet- en regelgeving en continu werkt aan kwaliteitsverbetering.
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Meer informatie is te vinden op de website www.hkz.nl.

GB-13d