Wat doen wij?

De Stichting Vrienden van SWZ zorg is er voor iedereen die SWZ zorg een warm hart toedraagt. Particulieren, bedrijven, scholen, serviceclubs en andere belangstellenden kunnen de Stichting Vrienden van SWZ zorg steunen met een donatie of schenking.
Niet alle voorzieningen kunnen worden betaald uit het reguliere zorgbudget. Denk hierbij aan specifieke, extra voorzieningen voor de cliënten van SWZ zorg, zoals een bedfiets, snoezelruimte, body dryer, zand- watertafel, schommelkuip, een duofiets, een ontmoetingscentrum, beweeg- en beleeftuin of een dagje Efteling in de zomervakantie.
Juist deze extra’s worden de cliënten zo gegund.

Medewerkers en betrokkenen bij SWZ zorg kunnen een aanvraag indienen wanneer zij signaleren dat er behoefte is aan een bepaalde voorziening of aankoop. Het gaat om extra voorzieningen die direct ten bate van de cliënten van SWZ zorg komen.

Met de Stichting Vrienden van SWZ zorg kan het vriendenbestuur het verschil maken en specifieke doelen en wensen realiseren voor de cliënten van SWZ zorg, de medewerkers, alsook voor een inclusieve samenleving waar iedereen kan meedoen.

SWZ zorg is zich bewust van haar kerntaak “waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking door merkbare, mensgerichte zorg te bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien”.

Bij SWZ zorg werken ruim 800 medewerkers én zetten zich 350 tot 400 vrijwilligers in om mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te ondersteunen.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van SWZ zorg maakt en bewaakt het beleid en de continuïteit van de stichting. Klik hier om het beleidsplan van de Stichting Vrienden van SWZ zorg te lezen.

Van links naar rechts: Frans van Dijk, Jody Cath, Sjef den Uijl, Marian Smits en Desirée Witberg.