De Stichting Vrienden van SWZ zorg is er voor iedereen die SWZ zorg een warm hart toedraagt. Particulieren, bedrijven, scholen, serviceclubs en andere belangstellenden kunnen de Stichting Vrienden van SWZ zorg steunen met een donatie, schenking of nalatenschap.

Niet alle voorzieningen kunnen worden betaald uit het reguliere zorgbudget. Denk aan specifieke activiteiten en voorzieningen voor de cliënten van SWZ zorg, zoals een bedfiets, beleeftuin, dagje Efteling, duofiets, fietslabyrint, muziekvoorstelling, ontmoetingsruimte, schommelkuip, snoezelhoek, sportwedstrijd of zand- watertafel. Juist deze extra’s worden de cliënten zo gegund.

Medewerkers en betrokkenen bij SWZ zorg kunnen een aanvraag indienen wanneer zij signaleren dat er behoefte is aan een bepaalde voorziening of aankoop. Het gaat om extra voorzieningen, die direct ten bate komen van de cliënten van SWZ zorg. Aanvragen in het kader van mobiliteit, gezondheid, vrije tijd en het onderhouden van relaties hebben de voorkeur.

Met de Stichting Vrienden van SWZ zorg kan het vriendenbestuur het verschil maken en specifieke doelen en wensen realiseren voor de cliënten van SWZ zorg, de medewerkers, alsook voor een inclusieve samenleving, een leefomgeving waar iedereen kan meedoen.

SWZ zorg is zich bewust van haar kerntaak: “Waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking door merkbare, mensgerichte zorg te bieden en samen de mogelijkheden van mensen met een ernstige, meervoudige beperking (EMB) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te ontplooien”.
Bij SWZ zorg werken ruim 800 medewerkers én zetten zich bijna 400 vrijwilligers in om mensen met een ernstige, meervoudige beperking (EMB) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te ondersteunen.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van SWZ zorg maakt het beleid en bewaakt de continuïteit van de stichting. Klik op de link voor het beleidsplan van de Stichting Vrienden van SWZ zorg: beleidsplan.