Een bijdrage leveren

Om mooie resultaten te kunnen bereiken voor de cliënten van SWZ zorg, doet de Stichting Vrienden van SWZ zorg aan fondsenwerving en sponsoring. Dit doen we, als vriendenstichting, samen met medewerkers en betrokkenen bij SWZ zorg, met particulieren, bedrijven en fondsen. U kunt dan onder meer denken aan activiteiten, ontmoetingen en projecten op het vlak van beleving, ontmoeting en verbinding.

SWZ zorg is een ANBI-organisatie. SWZ zorg is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als donateur van een ANBI mag je je giften aftrekken van je inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Voor meer informatie klik op de link: https://www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/ik-wil-een-bijdrage-leveren

Ook de Stichting Vrienden van SWZ zorg heeft een ANBI-status aangevraagd en hoopt die in 2022 te krijgen.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voor onze privacyverklaring klik op de volgende link: https://www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/organisatie/privacy

 

Contact

Indien u als bedrijf, instelling, school, serviceclub of particulier de Stichting Vrienden van SWZ zorg wilt steunen, dan informeren wij u graag over de mogelijkheden.

Stichting Vrienden van SWZ zorg
Marian Smits, relatiebeheerder
E-mail: vrienden@swzzorg.nl