Steun SWZ zorg
Om mooie resultaten te kunnen bereiken voor de cliënten van SWZ zorg, doet de Stichting Vrienden van SWZ zorg aan fondsenwerving en sponsoring. Dit doen we als vriendenstichting samen met de medewerkers en betrokkenen bij SWZ zorg, met particulieren, bedrijven en fondsen.

De extra steun is bedoeld voor activiteiten, voorzieningen en projecten, die de kwaliteit van leven vergroten en gericht zijn op het meedoen met als thema ‘Bewegen en Beleven’.
Het thema omvat diverse mogelijkheden van meedoen en bevordert het woon- en werkgeluk van de cliënten. Hun leefwereld wordt leuker, mooier, beter en plezieriger. ‘Bewegen en beleven’ draagt bij aan het welzijn van de cliënten. Aanvragen in het kader van mobiliteit, gezondheid, vrije tijd en het onderhouden van relaties hebben de voorkeur.

Het thema ‘Bewegen en Beleven’ past bij de missie en visie van SWZ zorg:
“SWZ zorg biedt passende ondersteuning aan mensen met een beperking en wil alle mogelijkheden bij het verminderen, verhelpen of overwinnen van belemmerende factoren benutten en ondersteunen.”

De Stichting Vrienden van SWZ zorg heeft een ANBI-status. Iedere ANBI is verplicht om bepaalde gegevens op haar website te publiceren voor 1 juni 2023. Het volledig ingevulde ANBI formulier  van de Stichting Vrienden van SWZ zorg vindt u hier:

Volledig ingevuld ANBI formulier Stichting Vrienden van SWZ zorg 2022

Ook SWZ zorg is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor informatie klik op de link https://www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/ik-wil-een-bijdrage-leveren

Als donateur van een ANBI mag je je giften aftrekken van je inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voor onze privacyverklaring zie link https://www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/organisatie/privacy

Contact
Indien u als bedrijf, instelling, school, serviceclub of particulier de Stichting Vrienden van SWZ zorg wilt steunen, dan informeren wij u graag over de mogelijkheden.

Stichting Vrienden van SWZ zorg
Marian Smits, bestuurslid – relatiebeheerder

E vrienden@swzzorg.nl