Statutaire naam: Stichting Vrienden van SWZ zorg
Oprichting: 14 maart 2022
Statutair gezeteld: Son en Breugel
Adres: Nieuwstraat 70
Correspondentieadres: Nieuwstraat 70, 5691 AG Son en Breugel
E-mail: vrienden@swzzorg.nl
KvK-nummer: 85776262
RSIN: 863738060
Rabobankrekeningnummer NL04 RABO 0315591714
ANBI-status: oktober 2022 toegekend