Bestuursleden: het bestuur van de Stichting Vrienden van SWZ zorg bestaat uit 5 personen.
We stellen ons aan u voor:

  • Desirée Witberg, voorzitter
  • Frans van Dijk, penningmeester
  • Sjef den Uijl, secretaris
  • Jody Cath, bestuurslid
  • Marian Smits, bestuurslid.

 

“Kleine momenten van geluk maken het leven zoveel mooier. Het is fijn om iets extra’s te kunnen betekenen voor mensen met een beperking. Ik zie het als een uitdaging om te zorgen voor extra middelen die niet in het budget zitten.”
Desirée Witberg, voorzitter

 

“Ik vind het belangrijk dat mensen met een aangeboren (meervoudige) beperking en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel een goed leven hebben. Voor de cliënten van SWZ zorg wordt goed gezorgd, maar er blijven altijd wensen die hun leven kunnen veraangenamen. Graag wil ik me als bestuurslid van de Stichting Vrienden van SWZ zorg inzetten om zoveel mogelijk wensen voor hen in vervulling te laten gaan.”
Sjef den Uijl, secretaris

 

“Voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en meervoudige beperking geeft juist dat kleine beetje extra een speciale dimensie aan kwaliteit van leven. Daarom wil ik voor de Stichting Vrienden van SWZ zorg mij inzetten om voor deze doelgroep deze geluksmomentjes mogelijk te maken.”
Frans van Dijk, penningmeester

 

“Als bestuurder van SWZ zorg ondervind ik dagelijks dat er te weinig geld is voor zaken die het leven van mensen met een beperking net wat leuker maken. Daarom wil ik een bijdrage leveren aan de Stichting Vrienden van SWZ zorg, zodat we kleine dromen en wie weet zelfs een enkele grote droom, in vervulling kunnen laten gaan.”
Jody Cath, bestuurslid

 

“Vanuit mijn lange dienstverband bij SWZ zorg (en haar voorganger) voel ik me betrokken bij het welzijn van mensen met een beperking. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de extra’s die hun leven leuker of zinvoller maken. Door mijn rol als bestuurslid van de Stichting Vrienden van SWZ zorg wil ik mijn steentje bijdragen om wensen in vervulling te laten gaan.”
Marian Smits, bestuurslid

 

 

Naam Datum aanstelling Einde 1e zittingstermijn

3 jaar

Aftreden na

2e zittingstermijn 3 jaar

J.C. den Uijl 14 maart 2022 14 maart 2025 14 maart 2026
J.W.E. Cath 14 maart 2022 14 maart 2025 14 maart 2026
M.A. Smits 14 maart 2022 14 maart 2025 n.v.t.
D.A. Witberg 14 maart 2022 14 maart 2025 14 maart 2027
F.C.P. van Dijk 14 maart 2022 14 maart 2025 14 maart 2028
Nieuw lid 1 juli 2023 1 juli 2026 1 juli 2029
Nieuw lid 1 juli 2024 1 juli 2027 1 juli 2030

 

De Stichting Vrienden van SWZ zorg heeft geen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding voor hun diensten. Hierdoor is de stichting in staat om haar kosten bijzonder laag te houden. Op die manier kan het geld vrijwel geheel worden besteed aan de doelstelling van de stichting. De stichting heeft de ANBI-status.