Woonvorm De Munsel is een kleinschalige woonvoorziening in een woonwijk in Boxtel.
Er wonen 24 cliënten, verdeeld over 3 woonunits. Op iedere Unit wonen 8 cliënten.

Binnen alle units wonen zowel mensen met aangeboren als met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Cliënten hebben naast een lichamelijke beperking ook een verstandelijke beperking.

Binnen de Munsel heeft iedere cliënt een eigen appartement, met een keukenblokje, een eigen badkamer en een woon-slaapkamer. Er wordt op de Munsel 24-uurs zorg geleverd, deze zorg is binnen de ene  unit meer gericht op lichamelijke zorg en op de andere unit met name ook op een stuk begeleiding van de cliënten. De zorgvragen van de cliënten liggen dus op verschillende vlakken, zowel op verzorgend, cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Alle vragen zijn dus gericht op een stuk ondersteuning (als een cliënt iets niet geheel zelfstandig kan) of sturing (als een cliënt wat meer ondersteuning nodig heeft). Naast de zorgvragen die specifiek gericht zijn op de cliënt zelf, is de ondersteuning gericht op hoe de cliënt zijn of haar leven zelf in wil richten. Waar zij zelf niet op kunnen komen voor hun wensen of belangen, vult de begeleider hen aan als ondersteunende factor.

Woonvorm De Munsel
De Voetboog 1
5283 WL Boxtel
0411-689089