Woonvorm Silverenberg bestaat uit 18 appartementen, inclusief een logeerwoning, waar de cliënten zelfstandig wonen. De leeftijd varieert van 25 tot 73 jaar. De cliënten hebben een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel en hebben ondersteuning nodig op het gebied van ADL, zorg en begeleiding. Er komen ook psychische problemen voor. Het doel is om onze cliënten een zo zelfstandig mogelijke woonomgeving aan te bieden. De gevraagde zorg en begeleiding wordt geboden door een team van medewerkers bestaande uit begeleiders, assistent begeleiders en huishoudelijk medewerkers. Ook bieden we mogelijkheden voor leerlingen (niveau 3 en 4) en stagiaires (Niveau 3 en 4). De nachtzorg is ondergebracht in zorgcirkel Strijp.

Woonvorm Silverenberg
Cornelis van Bijnkershoekstraat 12
5652 GV Eindhoven
040-2932200