Woonvorm Someren

Er wonen 16 cliënten verdeeld over 2 locaties, Postelpark en Sonnehoek. Dit ligt op loopafstand van elkaar.
De meeste cliënten hebben een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Sommige hebben ook een cognitieve beperking.
Iedere cliënt heeft een eigen appartement, met een woonkamer met keukenblokje, slaapkamer en badkamer.
Binnen woonvorm Someren wordt 24 uurs zorg geleverd.
De zorgvraag van de cliënten is divers; op verzorgend, cognitief, sociaal en emotioneel vlak wordt ondersteuning gegeven.
Woonvorm Someren is een woonvorm met een agogisch klimaat. Er is de mogelijkheid (keuze van de cliënt) om samen dingen te ondernemen zoals samen eten, tv kijken, een spel spelen, etc.

Woonvorm Someren
Sonnehoek 16
5711 GX Someren
0493-497270