Woonvorm Someren is voor cliënten met een lichamelijke handicap en meervoudige beperkingen (o.a. niet-aangeboren hersenletsel). De leeftijd van de cliënten ligt tussen de 26 en 60 jaar. Someren heeft 2 kleine locaties: Sonnehoek (9 bewoners) en Postelpark (6 bewoners). Het woonmilieu heeft een agogisch karakter. Er wordt zowel individueel als in groepsverband begeleiding geboden. De locatie is met navigatie slecht te vinden. Op de splitsing “laan ter Roode” en “Bergstraat” kun je een grotere parkeerplaats oprijden. Hier staat een bordje Sonnehoek. Dit is de ingang van de woonvorm.

Woonvorm Someren
Sonnehoek 16
5711 GX Someren
0493-497270