Woonvorm Torenstraat is een appartementencomplex, waar de 12 cliënten allen volwassen beschikken over een eigen appartement. De cliënten hebben beperkingen als gevolg van een Niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een lichamelijke handicap (dystrofie, spierziekten). De mate van zelfstandigheid is divers. Er wonen cliënten die zelfstandig kunnen wonen en alleen begeleiding nodig hebben en er zijn ook cliënten met een uitgebreide verzorging (1,5 uur per cliënt in de ochtend is geen uitzondering). Alle ondersteuningsvragen hebben een individueel karakter. Spiegelen, duidelijk kunnen bejegenen en kennis van NAH en het daarbij behorende gedrag zijn belangrijk om te kunnen of te weten. Wanneer je in de Torenstraat aankomt, moet je een zijstraat in (heeft dezelfde naam). Je moet dan bij ingang B van de eerste flat aan de rechterkant zijn. Op de voorkant van het appartementcomplex staat de naam “Keysershof”.

Woonvorm Torenstraat
Torenstraat 17a
5701SH Helmond