ONTPLOOI JE MOGELIJKHEDEN!

Zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Vanuit die gedachte gaat SWZ aan de slag met vragen en behoeften van mensen met een beperking én hun naasten. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen!

Voor wie?
Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, (ernstig) meervoudige beperking (EMB) en mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). We bieden mogelijkheden aan kinderen, jongeren en volwassen. Kortom, in elke levensfase.

Wat?
SWZ biedt begeleid wonen, ondersteuning thuis, begeleid werken, onderzoek, behandeling, dagactiviteiten, wonen, logeren, 24 uurs zorg.

Waar?
In Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Ga voor de woonlocaties en activiteitencentra naar het locatieoverzicht.
In Son en Breugel bevindt zich locatie Zonhove, onderdeel van SWZ. Het biedt kinderen en volwassenen met een (ernstig) meervoudige en/of lichamelijke beperking levensbestendig wonen, werken, leren en vrije tijd in een zorgzame beschermde, veilige omgeving.

Voor sommige woningen is er een wachtlijst. De zorgbemiddelaars van SWZ kunnen je informeren wat de situatie is per woning. Hun contactgegevens staan in de rechterkolom op deze pagina.

Met wie?
Onze medewerkers zijn er voor jou! Zij zijn professioneel, deskundig en betrokken.

Respectvol, verantwoordelijk, slagvaardig en vraaggericht.
Dit zijn de bouwstenen van onze manier van werken en handelen.

Wij werken nauw samen met het speciaal (voortgezet) onderwijs, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, welzijnsorganisatie en de buurt.

Ondersteuning-keuze