Een praatje maken, vertellen wat je beleefd hebt, laten zien hoe je je voelt, aangeven wat je wel of niet prettig vindt. Het lijkt zo gewoon. Maar voor jou, je partner of kind is dat niet vanzelfsprekend. Door een beperking* gaat praten, of je op een andere manier uiten, moeizaam. Is het te verbeteren? Bij SWZ maken we daar serieus werk van. Omdat we weten hoe belangrijk communiceren is. Voor iedereen. Met iedereen.

 Grote gevolgen
Door een beperking kun je als het ware opgesloten zitten in je lichaam. Sommige mensen mankeren verstandelijk niets of weinig. Ze hebben veel te melden en willen graag meedoen, maar ze kunnen zich niet uiten. Dat kan leiden tot frustratie, boosheid, verdriet en sociaal isolement. Andere mensen kunnen zich niet goed uiten als gevolg van een verstandelijke beperking. Zij hebben moeite met het verwerken van informatie omdat alles te snel gaat of te ingewikkeld is. Ook dit kan grote emotionele en sociale gevolgen hebben.

Zorg op maat
SWZ biedt gespecialiseerde behandeling op het gebied van communicatieondersteuning. We doen dat als er binnen de ‘gewone’ zorg geen passende oplossingen zijn. Wij helpen iedereen, van hele jonge kinderen tot volwassenen. Ook richten we ons op de specifieke beperking. Iemand met een (ernstig) meervoudige beperking ervaart immers andere problemen dan iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Advies en coaching
Na een uitgebreid onderzoek naar de communicatie-behoefte volgt een advies op maat. Vervolgens ondersteunen we bij de uitvoering van dat advies, bijvoorbeeld via coaching en training. Als het zinvol is om (technische) hulpmiddelen te gebruiken, geven we ook op dat gebied advies en begeleiding. Het aanbod aan hulpmiddelen is erg gevarieerd. Enkele voorbeelden zijn:

  • spraakcomputers, van eenvoudige tot zeer geavanceerde;
  • spraakversterkers;
  • pictoagenda’s;
  • materialen met foto’s of plaatjes;individuele hulpmiddelen op maat, bijvoorbeeld ten behoeve van een hobby.

Specialisten
Voor communicatieondersteuning werkt SWZ met specialisten, waaronder een (GZ-)psycholoog, logopedist, ergotherapeut en ICT-specialist. Zij bekijken welke stappen het beste ondernomen kunnen worden, ook bij een gecombineerde hulpvraag. Als er problemen zijn met communiceren, raakt dit iedereen rondom de persoon met de beperking. Daarom betrekken we ook naasten bij de behandeling.

Waar?
Deze gespecialiseerde behandeling is met name beschikbaar in Son en Breugel (Zonhove), maar kan ook op een andere locatie van SWZ plaatsvinden.

Aanmelden
Voor een behandeling bij SWZ kun je telefonisch contact opnemen met het Bedrijfsbureau Behandeling: 0499 – 489 951. Je krijgt daarna een aanmeldformulier toegestuurd. Je aanmelding wordt beoordeeld door een logopedist. Eventueel nodigen we je uit voor een toelichtend gesprek. Op basis van alle informatie bekijken we of SWZ de meest geschikte partner is. Is dat zo, dan schakelen we de noodzakelijke deskundigheid in.

* SWZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, (ernstig) meervoudige beperking en niet aangeboren hersenletsel (NAH)