Computers zijn niet meer weg te denken uit het leven van alledag. Boeken en kranten lezen, werken, shoppen, spelletjes doen, twitteren en Facebooken; het gebeurt allemaal op de computer. Mensen met een beperking* kunnen hier hun zelfstandigheid mee vergroten. Om hier optimaal van te profiteren, biedt SWZ computer-ondersteuning.

Advies en training
De gespecialiseerde behandeling computerondersteuning omvat advies en training. Wij helpen iedereen, van hele jonge kinderen tot volwassenen. De een met een aangepast toetsenbord of muis, de ander met een speciale knoppenbesturing of schermleessoftware.

Advies

  • over beschikbare apparatuur en toepassingsmogelijk-heden
  • over keuzes maken voor jouw situatie of die van je kind
  • over persoonlijke oplossingen op maat, thuis of op de werkplek

Training

  • in een eigen computerlokaal
  • onder deskundige begeleiding
  • experimenteren met aanpassingen

Specialisten
Voor computerondersteuning werkt SWZ met specialisten, waaronder een logopedist, ergotherapeut en een ICT-specialist. Na uitgebreid onderzoek en zorgvuldige diagnostiek bekijken zij welke stappen het beste ondernomen kunnen worden. SWZ biedt advies, behandeling en coaching op maat. Onze specialisten zijn op de hoogte van en bezig met de nieuwste ontwikkelingen, zoals oogbesturing.

Een stap extra
De computerondersteuning van SWZ richt zich vooral op situaties waar geen standaardoplossingen voor zijn. Maar ook op situaties waarin al van alles geprobeerd is, maar niets werkt. SWZ geeft dus niet snel op. Wij zetten net die stap extra om tóch een oplossing op maat mogelijk te maken. Daarom proberen we ook regelmatig dingen uit, om te kijken of iets werkt en gebruiksvriendelijk is.

Waar?
Deze gespecialiseerde behandeling is met name beschikbaar in Son en Breugel (locatie Zonhove), maar kan ook op een andere locatie van SWZ plaatsvinden.

Aanmelden
Voor een behandeling bij SWZ kun je telefonisch contact opnemen met het Bedrijfsbureau Behandeling: 0499 – 489 951. Je krijgt daarna een aanmeldformulier toegestuurd. Wanneer jij of je kind in aanmerking komt voor de behandeling, nodigen we je uit voor een gesprek. We gaan dan nader in op de hulpvraag. Samen bekijken we of SWZ de meest geschikte partner is. Is dat zo, dan schakelen we de noodzakelijke deskundigheid in.