De problemen van kinderen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn aan de buitenkant niet te zien, maar vaak is de impact op een gezin groot. Als ouder weet je daar alles van. En hoe ouder je kind, hoe moeilijker het kan worden. Bijvoorbeeld door gedragsproblemen. Dan kun je wel wat hulp gebruiken. SWZ is gespecialiseerd in het ondersteunen van gezinnen met een kind met NAH. Je staat niet alleen.

Een ander leven
Niet aangeboren hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een hersenbloeding, hersentumor, coma, verkeersongeluk of val op het hoofd. Jouw kind heeft iets dergelijks meegemaakt. Nu is er veel veranderd. Je kind is misschien lichamelijk achteruit gegaan. Vaak zijn er problemen met het geheugen, concentratie en communicatie. Ook kunnen gedrag en emoties veranderd zijn. En dan hebben we het nog niet over de gevolgen voor school en andere activiteiten. Veel kinderen en jongeren met NAH raken geïsoleerd doordat ze vriendjes en vriendinnetjes verliezen.

Druk op het gezin
De vele veranderingen maken het er thuis niet gemakkelijker op. Je kind vraagt extra aandacht en emotionele buien veroorzaken spanning. Andere kinderen in het gezin hebben daar nogal eens last van. Zij krijgen bijvoorbeeld minder aandacht. Dit kan grote gevolgen hebben. Zo blijken broers en zussen meer last te hebben van depressiviteit, angstgevoelens en verlies van zelfrespect.

Problemen voorkomen
Veel ouders missen de juiste informatie over de gevolgen van NAH en hoe hiermee om te gaan. Vaak wordt na een poosje geen link meer gelegd met het eerder opgelopen hersenletsel. Tijdig juiste hulp aan huis verlenen kan veel ellende voorkomen. Daarom biedt SWZ gespecialiseerde gezinsbegeleiding.

Van kennismaking tot behandelplan
Als jouw gezin in aanmerking komt voor ondersteuning, spreken we een eerste bezoek af bij jou thuis. Een specialistisch begeleider en gedragsdeskundige maken dan met het hele gezin kennis. Vervolgbezoeken richten zich op het goed in beeld krijgen van de zorgvragen. Elk gezinslid kan behoeften, wensen en verwachtingen aangeven. Hierna stellen we samen met het gezin een behandelplan met evaluatiemomenten op.

De specialistisch begeleider komt gemiddeld eens per week op bezoek en richt zich op:

  • dringende hulpvragen aanpakken om de rust in het gezin terug te krijgen;
  • de gezinsbalans herstellen door de dagelijkse routine en structuur te versterken;
  • uitleg geven over mogelijke gevolgen van NAH;
  • ouders ondersteunen bij de aanpak van opvoedingsproblemen;
  • behandeling om, daar waar mogelijk, ongewenst gedrag van je kind te veranderen;
  • behandeling om, daar waar mogelijk, vaardigheden van je kind te vergroten;
  • contact leggen met betrokken (hulpverlenende) organisaties voor een optimale samenwerking.

De ondersteuning duurt gemiddeld een jaar, maar kan zo nodig verlengd worden.