Mensen met een beperking* hebben een grotere kans op het ontwikkelen van psychische en gedragsproblemen. Tegelijkertijd maakt een beperking het vaak extra moeilijk om in te schatten wat er precies aan de hand is. Daar is speciale deskundigheid voor nodig. Bij SWZ zetten wij die graag voor je in en gaan we samen aan de slag.

Behandeling op maat
SWZ is gespecialiseerd in het behandelen van psychische en gedragsproblemen die samenhangen met een beperking. Zowel bij kinderen als volwassenen. Het gaat om problemen waarvoor de ‘gewone’ zorg geen passende hulp kan bieden. De behandeling bij SWZ wordt zorgvuldig afgestemd op je persoonlijke situatie. Iemand met een (ernstig) meervoudige beperking ervaart immers andere problemen dan iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Concentratieproblemen, een slecht geheugen, niet goed kunnen plannen, snel geprikkeld zijn, emotionele ups en downs, agressief worden. Veel mensen met NAH hebben hier last van. Dat is vervelend voor jezelf, maar ook voor je omgeving. In de behandeling besteden we veel tijd aan uitleg over NAH; wat is het, wat zijn de gevolgen, hoe accepteer je dat, hoe ga je ermee om, welke problemen zijn te voorkomen, hoe bouw je met je naasten aan een nieuwe toekomst?

 

Verstandelijke of (ernstig) meervoudige beperking
De problemen zijn uiteenlopend omdat het om hele verschillende mensen gaat. Een kind met een ernstig meervoudige beperking kan zelfverwondend gedrag vertonen, zoals bijten en zichzelf slaan. Een puber met een licht verstandelijke beperking kan opeens angstig worden omdat hij op eigen benen leren staan heel eng vindt. De behandelaar van SWZ zoekt altijd eerst naar de bron van problemen. Video-opnamen kunnen bijvoorbeeld uitwijzen dat een jongen zichzelf slaat omdat hij niet begrijpt wat een ander van hem vraagt. Vervolgens proberen we oplossingen uit, bijvoorbeeld langzamer praten en handelingen beter aankondigen. Met een angstige pubermeid voeren we gesprekken en we proberen onder meer via speltherapie haar zelfvertrouwen te vergroten.

Specialisten
Na gericht onderzoek en zorgvuldige diagnostiek brengen wij de problemen helder in kaart. Vervolgens bieden wij in goed overleg advies en behandeling. Verschillende specialisten staan voor je klaar, waaronder een Arts Verstandelijk Gehandicapten, gedragskundige en psychiater. Zij werken nauw met elkaar samen en bekijken welke stappen het beste ondernomen kunnen worden. Bij een gecombineerde hulpvraag schakelen we meerdere specialismen in.

Waar?
Deze gespecialiseerde behandeling is met name beschikbaar in Son en Breugel (Zonhove), maar kan ook op een andere locatie van SWZ plaatsvinden.

Aanmelden
Voor een behandeling bij SWZ kun je telefonisch contact opnemen met het Bedrijfsbureau Behandeling: 0499 – 489 951. Je krijgt daarna een aanmeldformulier toegestuurd. Wanneer je in aanmerking komt voor de behandeling, nodigen we je uit voor een gesprek. Samen bekijken we of SWZ de meest geschikte partner is voor je hulpvraag. Is dat zo, dan schakelen we de noodzakelijke deskundigheid in. Als een andere organisatie je beter van dienst kan zijn, geven we daar advies over.

* SWZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, (ernstig) meervoudige beperking en niet aangeboren hersenletsel (NAH)