Dit is nodig om hulp via SWZ te ontvangen:

  • Voor ondersteuning en begeleiding: een CIZ-indicatiebesluit, aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.
  • Voor bepaalde vormen van ondersteuning: een indicatie via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook dan is SWZ graag een betrokken partner! Deze aanvraag verloopt via de eigen gemeente.
  • Voor behandelingen, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, gedragskundige behandeling: meestal een verwijzing door huisarts/specialist; of een CIZ-indicatie.

SWZ informeert u graag over indicatie en verwijzing. Zo nodig ondersteunen wij bij de aanvraag.

Is bij het aanvragen van een indicatie al zeker dat je voor SWZ kiest? Geef ons dan op als voorkeursaanbieder. Zodra het indicatiebesluit is afgegeven, nemen we contact op.

indicatie