Klik hier voor het openen van de folder over Vroegbehandeling Okido

Jouw baby, dreumes, peuter of jonge kleuter; zo jong en kwetsbaar. Met een beperking* waarover je je als ouder extra zorgen maakt. Een beperking die ook vragen oproept. Wat is nodig voor een goede ontwikkeling van mijn kind? Hoe wordt zijn leefwereld veilig, herkenbaar en voorspelbaar? Welke behandeling is gewenst? SWZ staat naast je, met Vroegbehandeling.

Gericht op kansen
Vroegbehandeling is een programma voor kinderen van 0 tot 6 jaar met een motorische en (ernstige) verstandelijke beperking. Centraal staat het bieden van de best mogelijke ontwikkelingskansen. Om dat te bereiken moeten zorg, activering, begeleiding en behandeling één geheel vormen. Bij Vroegbehandeling doen we dat.

Veilig en uitdagend
Als je zoon of dochter deelneemt aan Vroegbehandeling is dat in een groep van zes tot negen kinderen. Zij worden verzorgd en begeleid in een veilige, maar ook uitdagende omgeving. Er zijn een speeltuin, kinderboerderij en zwembad. Ook zijn er snoezel-, bewegings-, behandel- en verzorgingsruimten. Het programma bevat wekelijks zwem- en andere beweegactiviteiten. We werken aan de hand van doelen die we samen vastleggen in het Persoonlijk Plan voor jouw kind.

vroegbegeleiding

Complete behandeling
Binnen de Vroegbehandeling werken gekwalificeerde verpleegkundigen en activiteitenbegeleiders. Daarnaast kunnen we, als dat nodig is, meer deskundigen inzetten: een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, gedragskundige, Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en revalidatiearts. Een compleet behandelaanbod dus.

Meer mogelijk
Het kan zijn dat je kind naast een motorische en verstandelijke beperking meer problemen heeft. SWZ heeft hiervoor extra expertise in huis. Hierdoor kunnen wij ook jonge kinderen begeleiden met aanvullende beperking(en) zoals:

  • epilepsie
  • zintuiglijke beperking
  • gedragsproblematiek
  • psychische problematiek
  • communicatieproblemen
  • autismespectrum stoornis

Samen met ouders
Natuurlijk betrekken we je goed bij de zorg rondom jullie kind. SWZ vindt het belangrijk dat ouders de regie houden. Daarom staan wij voor optimale informatie-uitwisseling. Dit gebeurt op diverse manieren: een schriftje, een maandelijkse voortgangsrapportage, ouderavonden en inloop/ meekijkochtenden. Als hieraan behoefte is, bieden wij ook ouderbegeleiding. Bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuningsgesprekken.

Waar en wanneer?
Vroegbehandeling is beschikbaar in Son en Breugel (locatie Zonhove), op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur. Het aantal dagdelen dat je kind de groep bezoekt, hangt af van de vraag en de indicatie. SWZ kan vervoer van en naar huis regelen, als hiervoor een indicatie is afgegeven.