Zelfstandig wonen en zoveel mogelijk je eigen leven inrichten. Door je beperking* is dat niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. SWZ kan helpen met begeleiding aan huis. Samen zorgen we ervoor dat je sterker wordt én blijft.

Zorg op maat
SWZ biedt gespecialiseerde begeleiding aan huis bij zelfstandig wonen. Aangepast aan jouw behoeften en mogelijkheden. Zorg op maat dus. Samen met een vaste begeleider stel je hiervoor een plan op. De begeleider heeft veel ervaring met het ondersteunen van mensen die zo zelfstandig mogelijk willen leven. Hij/zij maakt deel uit van een team van medewerkers die, als dat nodig is, kunnen terugvallen op de deskundigheid van een gedragskundige.

Netwerk
Het uitgangspunt is dat je zelf doet wat je zelf kunt. De begeleider biedt bij allerlei onderdelen van het dagelijks leven ondersteuning. Denk hierbij aan het organiseren van boodschappen doen, het huishouden, sociale contacten aangaan, postverwerking en een goede planning van activiteiten. Ook praten we samen over zaken die moeilijk gaan en hoe dat te verbeteren is. Waar dat mogelijk is, schakelt de begeleider je netwerk in: partner, kinderen, overige familie, vrienden, collega’s. Tegelijkertijd proberen we dat netwerk te ondersteunen en te versterken.

Maatschappelijk leven Meedoen aan het maatschappelijke leven is een belangrijk doel van de begeleiding. Samen bekijken we op welke manier je kunt deelnemen aan activiteiten in de buurt en wijk en hoe we je netwerk kunnen vergroten.

Voor wie?
Iedereen met een beperking* komt in aanmerking voor deze begeleiding. Wel moet je een zelfstandige woonplek hebben en niet afhankelijk zijn van 24-uurs zorg. De bege- leiding is uiteraard toegespitst op jouw specifieke vragen. Bijvoorbeeld bij:

  • Mensen met NAH ; veel aandacht voor een goede invulling van de dag/week, initiatieven nemen, rustmomenten en het opbouwen en in stand houden van een ondersteunend netwerk.
  • Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking ; veel aandacht voor het trainen van algemene dagelijkse activiteiten en hulp bij het leggen van sociale contacten, contacten met instanties, de juiste woning- aanpassing regelen.

Van intake naar afspraak
Wanneer je in aanmerking komt voor begeleiding aan huis, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Samen bespreken we welke hulpvraag er precies ligt. Dat is het vertrekpunt. Vervolgens stellen we doelen vast. Daarmee gaan we aan de slag. De begeleider komt meestal op een vast moment in de week bij je thuis.

Waar?
Begeleiding aan huis is mogelijk in het hele werkgebied van SWZ.

* SWZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, ernstig meervoudige beperking en niet aangeboren hersenletsel (NAH)

ambulant