Leven met een beperking* vraagt soms om meer dan gewone zorg. SWZ is specialist in behandelingen waarvoor nét dat beetje extra deskundigheid nodig is. Van fysiotherapie tot gedragskundige behandeling, van logopedie tot mondzorg, van ergotherapie tot gespecialiseerde behandelingen. Onze betrokken deskundigen staan klaar voor kinderen, jongeren en volwassenen!

Snelkeuze:

Jouw vraag, onze uitdaging

Soms komen verschillende beperkingen bij elkaar: een lichamelijke aandoening, emotionele kwetsbaarheid en zintuiglijke, cognitieve en communicatieve problemen. Zo’n gecombineerde hulpvraag vraagt om speciale deskundigheid, om zorg op maat. SWZ kan dit waarmaken. We hebben veel expertise in huis en een jarenlange ervaring. Jouw vraag is onze uitdaging!

Specialisten

De behandelingen worden uitgevoerd door deskundigen op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, gedragskunde, revalidatie en andere gespecialiseerde zorgverlening. Waar nodig werken zij nauw met elkaar samen. De behandelingen zijn gericht op het verminderen, stabiliseren van beperkingen, het vergroten van mogelijkheden, het (opnieuw) aanleren van vaardigheden en het beter functioneren in gezin en samenleving.

Onze specialisten zijn:

  • ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten
  • gedragskundigen: orthopedagogen, (neuro)psychologen, GZ-psychologen
  • psychiater
  • Arts Verstandelijk Gehandicapten, revalidatiearts, tandarts
  • ICT-specialist

Diagnose

Voor de juiste behandeling is een goede diagnose erg belangrijk. Bij SWZ maken we daar veel werk van. We kijken onder meer naar het ontwikkelingsniveau van de cliënt, motorische vaardigheden, opvoeding en communicatie, zelfredzaamheid, gezondheid en eventuele gedrags- en persoonlijkheidsproblemen. Verder praten we met de cliënt over de betekenis en mogelijke verklaringen van wat hun overkomt. De diagnosefase wordt afgesloten met advies over begeleiding, behandeling en eventueel hulpmiddelen.

Behandelmogelijkheden

De behandelingen zijn in de volgende categorieën te verdelen:

  • Paramedische diagnostiek, coaching, advisering of behandeling, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en gedragskundige revalidatie. Met aandacht voor onder meer fijne en grove motoriek, ontwikkeling van spel en hobby, schoolse vaardigheden, computer-bediening, zelfredzaamheid, spraak- en taalontwikkeling, alternatieve communicatie, eten en drinken, houding en mobiliteit.
  • Gedragskundige behandeling, zoals speltherapie, gedragstherapie en mediatietherapie (speciaal voor ouders) en trainingen, zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, zindelijkheidstraining.
  • Medische behandeling in de polikliniek Verstandelijk Gehandicapten.
  • Mondzorg bij de gespecialiseerde tandarts.
  • Doelgroepbehandelingen, bijvoorbeeld van mensen met NAH en hun naasten.

Aanmelding

Voor een behandeling bij SWZ kun je telefonisch contact opnemen met het Bedrijfsbureau Behandeling: 0499 – 489 951. Je krijgt daarna een aanmeldformulier toegestuurd. Wanneer jij of je kind in aanmerking komt voor behandeling en SWZ de meest geschikte partner hiervoor is, nodigen wij je uit voor een eerste afspraak.

Waar?

De diverse behandelvormen zijn met name beschikbaar in Son en Breugel (locatie Zonhove), maar kunnen ook op een andere SWZ-locatie plaatsvinden.

behandeling