Waarom begrijpt hij me niet? Waarom doet zij zo? De vertwijfeling is vaak groot, zowel bij mensen met NAH als bij hun naasten. NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel. Een lastige aandoening met grote gevolgen voor iedereen die erbij betrokken is. Daarom ondersteunt SWZ mensen met NAH én hun naasten. Samen uit, samen thuis. En samen weer vooruit.

Een ander leven
Niet aangeboren hersenletsel kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een hersenbloeding, hersentumor, coma, verkeersongeluk of val op het hoofd. Heb je NAH of ken je iemand met deze aandoening, dan weet je dat er veel is veranderd. Door NAH kan iemand lichamelijk flink achteruit gaan. Daarnaast zijn er vaak problemen met het geheugen, concentratie en communicatie. Ook veranderen veel mensen in hun gedrag en emoties. En dan hebben we het nog niet over de gevolgen voor werk, school en andere activiteiten. Veel zaken lukken immers niet goed meer.

Afhankelijkheid
Iemand met NAH kan in de nieuwe situatie erg afhankelijk worden van zijn omgeving. Dat is niet prettig als je altijd zelfstandig bent geweest. Aan de andere kant weten partner, kinderen en andere familieleden en betrokkenen vaak niet goed hoe ze met die afhankelijkheid moeten omgaan. Ook daarom biedt SWZ ondersteuning aan alle betrokkenen.

Nieuw evenwicht
Doel van de behandeling is dat iedereen een nieuw evenwicht in het leven vindt. Een gespecialiseerde gedragskundige verzorgt de begeleiding. Die brengt eerst samen met de cliënt en diens naasten de problemen in kaart. Daarna krijgt u een advies over de meest geschikte ondersteuningsvorm. Dit kunnen bijvoorbeeld gesprekken met een gedragskundige zijn. Afhankelijk van de individuele situatie worden deze gesprekken gevoerd met de cliënt, de partner, het gezin of anderen in het persoonlijke netwerk. Soms is het nodig dat er (ook) andere deskundigheid ingeschakeld wordt. De gedragskundige kan hierin verwijzen en/of de hulp coördineren.

Waar en hoe vaak?
Het eerste ondersteuningsgesprek vindt thuis plaats. Voor vervolgafspraken nodigen we je uit bij SWZ. De gesprekken duren ongeveer een uur en vinden gemiddeld eens in de drie weken plaats.

Aanmelden
Voor een behandeling bij SWZ kun je telefonisch contact opnemen met het Bedrijfsbureau Behandeling: 0499 – 489 951. Je krijgt daarna een aanmeldformulier toegestuurd. Vervolgens bekijken we of SWZ de meest geschikte organisatie is om jullie te helpen.