Vanzelfsprekend wil iedereen een zinvolle bijdrage aan de maatschappij leveren,” vertelt Maarten van Doremalen, trajectbegeleider bij Ambitie. “Maar voor een volwassene met een beperking is het niet vanzelfsprekend om werk te vinden. Vaak is het lastig om in kaart te brengen, wat de mogelijkheden zijn. Ook is het moeilijk om een passende werkplek te vinden. Ambitie kan je hierbij ondersteunen. Samen zoeken we actief naar een passende werkplek, bespreken we welke aanpassingen er nodig zijn én zorgen
we voor een goede begeleiding op de werkplek.”

Maatwerk
Trajectbegeleider Ingrid Stellenboom: “Mensen aan werk helpen is altijd maatwerk. Uitgangspunt is wat de cliënt wil en kan. Hij/zij moet hierbij wel in staat zijn om zelfstandig taken uit te kunnen voeren en dient zelfredzaam te zijn in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). De cliënt zoekt eerst in zijn of haar eigen netwerk naar een passende werkplek. Ambitie ondersteunt de cliënt met advies en praktische begeleiding. Daarbij staat de cliënt centraal en niet zijn beperking. De cliënten die wij begeleiden, werken onder meer bij een school, een zorginstelling, een restaurant, een winkel, bij de post en in de groenvoorziening. Zij werken als vrijwilliger op een werkervaringsplek of bij een arbeidsmatige dagbesteding met behoud van uitkering.”

Begeleiding
Een cliënt krijgt bij Ambitie langdurige begeleiding.

Voorbereiding
Aan de hand van een aantal gesprekken breng je samen met de trajectbegeleider je wensen en mogelijkheden in
kaart. Daarbij maken we gebruik van de Melba-methodiek. Een arbeids-interesse-test behoort tevens tot de mogelijkheden.
Samen op zoek naar passend werk Eerst ga je binnen je eigen netwerk kijken, wie je kunt benaderen voor passend werk. Ook de trajectbegeleider gaat op zoek in zijn/haar netwerk en in het netwerk van Ambitie.

Ondersteuning op de werkplek
Hebben we een geschikte werkplek gevonden? Dan begint het eigenlijk pas. Om goed te kunnen werken, krijg je in het
begin volop ondersteuning en training vanuit Ambitie. De werkomgeving dient ook goed ingericht zijn. De trajectbegeleider ondersteunt je bij het regelen van deze praktische zaken. Daar blijft het niet bij. Soms kost het tijd om te wennen aan een nieuwe werkgever. Misschien voel je je onzeker of heb je moeite met het leggen van contact. Het kan ook zijn, dat je het lastig vindt om je werk goed in te plannen of dat je werkdruk ervaart. Voor al deze zaken kun je terugvallen op de trajectbegeleider van Ambitie. Indien nodig ondersteunen we ook de werkgever met uitleg en praktisch advies.

Persoonlijk trajectplan
Alle stappen die je samen met Ambitie maakt, leggen we vast in een persoonlijk trajectplan. De stappen worden vervolgens uiteengezet in doelen en acties. Regelmatig hebben we een contact met jou en de werkgever om te kijken hoe het gaat. We plannen hiervoor evaluatie momenten in.

Waar?
Ambitie is onderdeel van SWZ. SWZ ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking,
(ernstig) meervoudige beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Ambitie richt zich op de volwassen cliënten
van SWZ, die graag willen werken. Begeleid werken is mogelijk in de regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Dit is
het werkgebied van SWZ.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je onze website bekijken:
www.ambitie.org. Heb je een vraag, dan kun je een mailtje sturen naar ambitie@swzzorg.nl of stel je vraag via het
contactformulier op de website.

Heb je een vraag over de aanmelding, indicatiestelling of financiering? Neem dan tijdens kantooruren contact op
met het cliëntbureau, tel: 088 799 82 22 of stuur een e-mail naar: clientbureau@swzzorg.nl

* SWZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, (ernstig) meervoudige beperking en niet aangeboren hersenletsel (NAH)