Iets maken, iemand helpen, mensen ontmoeten. Alleen of met collega’s. Ook al heb je een (arbeids)beperking, je wilt graag iets betekenen voor de samenleving en mensen ontmoeten. Werk kan daar een belangrijke rol bij spelen. Betaald of onbetaald.

Bij SWZ bieden we onze cliënten twee mogelijkheden om te werken:

Het begeleid werken wordt ondersteund door Ambitie of door Carrousel.  Hieronder stellen we beide organisaties voor. 

Ambitie

Iedereen wil én kan een zinvolle bijdrage leveren aan onze maatschappij. Dat is het uitgangspunt van Ambitie. Deze organisatie werkt hard aan werk voor mensen met een beperking. 

“Vanzelfsprekend wil iedereen een zinvolle bijdrage aan de maatschappij leveren”, vertelt trajectbegeleider Maarten van Doremalen. “Maar voor volwassenen met een beperking is het helaas niet vanzelfsprekend om werk te vinden. Vaak is het lastig om in kaart te brengen wat iemands mogelijkheden zijn en om een passende werkplek te vinden. Wij ondersteunen cliënten daarbij. We zoeken actief naar een passende werkplek, bespreken met cliënten en werkgevers welke aanpassingen nodig zijn én zorgen voor een goede begeleiding op de werkplek.”

Maatwerk
“Mensen aan werk helpen is altijd maatwerk. Uitgangspunt is wat een cliënt wil en kan. Een cliënt moet wel in staat zijn om zelfstandig taken te kunnen uitvoeren en zelfredzaam zijn in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Cliënten zoeken in hun eigen netwerk naar een passende werkplek. Ambitie ondersteunt met advies en praktische begeleiding. Daarbij staat de cliënt en niet zijn beperking centraal. Het werk kan zeer divers zijn. Onze cliënten werken onder meer bij scholen, zorginstellingen, in restaurants, winkels, bij de post en in de groenvoorziening. Zij werken met behoud van uitkering, als vrijwilliger, op een werkervaringsplek of bij een arbeidsmatige dagbesteding zijn.”

Begeleiding
“Cliënten krijgen bij Ambitie langdurige begeleiding. We brengen in kaart wat iemand wil, kan en nog nodig heeft. Tegelijkertijd brengen we met de MELBA-methodiek in kaart welke functies daarbij passen en welke aanpassingen eventueel nodig zijn. Daarnaast zorgen we voor een goede, langdurige begeleiding op de werkplek. Een begeleider houdt persoonlijk contact met de cliënt en werkgever. Want we werken altijd nauw samen met cliënt én werkgever.

Aanspreekpunt
“Ambitie werkt al jaren in heel het verzorgingsgebied van SWZ en richt zich op alle volwassen cliënten die willen werken.
Klik hier voor meer informatie over het begeleid werken van Ambitie of kijk op www.ambitie.org !”

Carrousel

Leren hoe werken voor jou werkt: dat is het doel van Carrousel. Vanaf 2016 begeleidt deze organisatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hun stage, vrijwilligerswerk, werkervaringsplaats of baan in Son en Breugel. Daarbij draait alles om de medewerker. Zijn wensen, mogelijkheden en doelen staan centraal in het vinden van een passende werkplek.

“Wat voor werk wil iemand doen en met welke stapjes kunnen we daar komen? Die vragen staan centraal bij Carrousel,” vertelt persoonlijk begeleider Wendy Boogers. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Maar juist dat is de kracht van Carrousel. “We kijken naar wat iemand wil, nodig heeft en kan. Daar zoeken we een stage, werkervaringsplaats of passende werkplek bij. We gaan niet uit van beperkingen maar wat iemand kan betekenen voor een bedrijf. Onze begeleiding is altijd maatwerk en bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler is continue begeleiding van medewerkers tijdens hun werk. Deze medewerkers werken bijvoorbeeld in lunchroom De Komeet op Zonhove. Medewerkers die minder intensief begeleid hoeven worden, werken onder andere in het magazijn en verrichten schoonmaakwerk op Zonhove. Onze derde pijler bestaat uit incidentele begeleiding en coaching. Deze medewerkers werken onder andere bij buurthuizen, bedrijven en de gemeente. Gelukkig zijn er in Son en Breugel heel veel werkgevers die hier open voor staan. Daardoor hebben we in twee jaar al 25 mensen aan een werkplek geholpen.”

Dichtbij huis
Juist dat was het doel van Carrousel: mensen in hun eigen dorp laten werken. Het idee van Carrousel kwam ook uit het dorp zelf. Stichting MeeDoen in Son & Breugel wilde graag dat jongeren met een beperking of ontwikkelstoornis helemaal mee kunnen doen in hun eigen woonplaats. “We willen dat deze jongeren in hun eigen buurt kunnen sporten, wonen en werken,” vertelt voorzitter en oprichter Maaike van Kempen. “Dat is zó belangrijk. Want zo leren deze jongeren meer mensen kennen en nemen ze volwaardig deel aan de samenleving . Die visie komt overeen met die van SWZ. Daarom zijn we als Carrousel gaan samenwerken op het gebied van leren(d) werken .”

Werken aan werk
Zoveel verschillende medewerkers en werkgevers betekent ook veel verschillen in de ondersteuning. “Dat varieert van heel intensieve begeleiding naar meer zelfstandig werken tot coaching op afstand,” vertelt Wendy. “Ook dat is maatwerk: we kijken altijd naar wat iemand nodig heeft. Daar passen we onze ondersteuning op aan. Wat we altijd doen: werkgevers goed begeleiden, zodat zij weten hoe zij het beste een medewerker kunnen ondersteunen.” De insteek van Carrousel is dat een medewerker zelf de regie heeft over zijn loopbaan. Soms is het voor iemand best lastig om te weten wat voor werk hij kan en wil doen. Daarom gaan we binnenkort werken met een arbeidsinteressetest. Daarmee krijgt iemand zicht op waar zijn interesses liggen en  wat bij hem past. Daardoor kunnen we nog gerichter zoeken naar een werkplek.”
Kijk voor meer informatie over Carrousel op de website www.carrouselwerkt.nl 
 

werken