9 maart 2015

Op maandag 9 maart is de landelijke campagne gestart van Hersenz. Hersenz is een behandeltraject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. Hersenz biedt programma’s aan om te leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel. Het behandeltraject wordt landelijk aangeboden. In Noordoost-Brabant is SWZ partner van Hersenz en biedt deze programma’s aan aan haar clienten.

De campagne bestaat uit het uitzenden van radiospotjes, een tijdelijk landelijk telefoonnummer 0800-6666 5555 en advertenties. Daarnaast is er een speciale website ontwikkeld, www.omgaanmethersenletsel.nl. U kunt hier een test doen of de behandeling van Hersenz geschikt is voor uzelf of voor een naaste.

De campagne loopt tot en met 22 maart.

Wat is Hersenz?
Hersenz is in 2014 gestart met een behandelprogramma voor mensen met hersenletsel die klaar zijn met revalideren en problemen ondervinden bij het weer oppakken van het leven met hersenletsel. Hersenz biedt hen een vervolgbehandeling, gericht op het leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel en het realiseren van een nieuw perspectief. Dat gebeurt door een combinatie van fysieke en psychosociale behandelingen in een groep. Aanvullend is er individuele behandeling thuis om de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven toe te passen. Het resultaat van Hersenz is een grotere zelfredzaamheid en eigen regie en een hoger participatieniveau. Hierdoor is minder intensieve en langdurige ondersteuning nodig in de jaren daarna. Behandeling vindt zowel in groepen als individueel plaats.
Voor meer informatie zie www.hersenz.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met SWZ, tel. 0499 – 471 241 of info@swzzorg.nl.

Frank Joke Monique