Adviseur Leren en Ontwikkelen, Hannie de Bar: “We kiezen bij SWZ een duidelijke lijn. Leren en ontwikkelen: heel graag! Ieder team heeft daar budget voor. Daarnaast staat er geld apart voor mensen, die eigen groeiwensen hebben. Denk aan een Mbo’er, die graag verder wil op Hbo-niveau. Of een collega die vanwege zijn rol in het team graag coaching vaardigheden wil ontwikkelen. Of denk aan een begeleider, die zijn vak wil verdiepen zonder dat dit nu voor zijn werk direct nodig is, maar daar misschien later wel profijt van heeft.”

“We doen dat deels, omdat we kwaliteit van zorg belangrijk vinden. En van leren word je als professional beter. Leren en ontwikkelen is dus niet alleen in het belang van de medewerker, maar ook in het belang van cliënten en hun naasten. Maar we doen dat ook om medewerkers nog meer aan ons te binden. Het voelt gewoon goed, als je merkt dat je werkgever in je investeert. Dan voel je je gezien en serieus genomen. Dat effect gebruiken we niet als trucje. Het is een bloedserieuze kwestie. We willen graag goede mensen voor zorg- en ondersteuningswerk. En die zijn schaars tegenwoordig.”

“Ik hoop dat de komende jaren steeds meer medewerkers de vrijheid voelen om aan hun ontwikkeling te werken. Dat zij zich daar ook toe uitgenodigd voelen. En dat het ons lukt om meer van elkaar te leren. Teams kunnen daarin veel voor elkaar betekenen. Het gebeurt nu ook al, maar dit kan nog veel meer.”

“En ik hoop dat collega’s zelf meer het stuur van hun professionele ontplooiing pakken. Je bent immers verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Kijk bijvoorbeeld naar de groei van de digitalisering in de zorg. Als je niet meebeweegt met de ontwikkelingen om je heen, prijs je jezelf op den duur uit de markt. En dat zou zonde zijn.”