21-11-2022

8 vragen aan de nieuwe Raad van Bestuur

Sinds 1 september bestaat de Raad van Bestuur van SWZ zorg uit twee leden. Bertine van Winkel en Jody Cath vormen samen het dagelijks bestuur en zijn verantwoordelijk voor het beleid. Maar waarom kiest SWZ zorg voor uitbreiding van de Raad van Bestuur? En hoe zijn de taken verdeeld? Het zijn twee van de vele vragen die cliënten Dhiradj en Martijn van de Ven stelden én waar Bertine en Jody eerlijk antwoord op gaven. Nieuwsgierig naar de vragen en antwoorden? Lees dan snel verder …

1. Waarom is de Raad van Bestuur uitgebreid?

Jody: “Het werk werd een beetje veel voor mij alleen. En ik wilde geen fouten gaan maken omdat het werk te veel zou worden. Ik kwam op een punt dat ik dacht: nu is een extra bestuurder gewoon nodig. Toch heb ik uitbreiding van de Raad van Bestuur lang voor mezelf tegengehouden. Want een tweede bestuurder kost geld. Maar werkweken van 60 uur: dat houdt niemand vol. Zeker door corona had ik, net als iedereen binnen SWZ zorg, extra werk en zorgen. Ik ben blij dat ik versterking heb gekregen. We hebben de taken verdeeld. Bertine kan samen met mij nadenken over grote vraagstukken, zoals de nieuwbouw Zonhove, de stijgende prijzen en zorgen voor voldoende personeel. Twee weten altijd meer dan één!”


Bertine: “Als bestuurssecretaris werkte ik al vaak samen met Jody. Natuurlijk heb ik heel goed nagedacht over mijn sollicitatie. Het was mijn wens om nog ooit bestuurder bij een zorginstelling te worden. Zo kan ik invloed uitoefenen op de zorg. En die kans kwam voorbij. Ik ben heel blij dat ik dat nou bij SWZ zorg mag gaan doen. 

 

2. Hoe ging de sollicitatieprocedure?

Jody: “We hebben de vacature eerst intern uitgezet. Het past bij onze visie dat we medewerkers stimuleren om zichzelf te ontwikkelen. Het past ook bij ons uitgangspunt dat we medewerkers aan SWZ zorg willen binden. Ik vind het mooi dat we de vacature konden invullen. Het allerbelangrijkste was dat we een goede bestuurder kregen. Was die intern niet beschikbaar geweest, dan hadden we natuurlijk de vacature voor externen opengezet."

 

Bertine: “De sollicitatieprocedure was best pittig. Ik heb twee gesprekken gevoerd. Bij elk gesprek zaten zes mensen. Maar dat is ook logisch voor deze functie. Natuurlijk besef ik dat ik nog veel moet leren in mijn nieuwe rol. Daarom heb ik ook een coach. Er is ook een coach voor Jody en mij samen, zodat we goed blijven samenwerken.”

 

3. Hoe word je een goede bestuurder?

Jody: ”Voor mij is het belangrijk dat een bestuurder goed weet wat de zorg inhoudt. Ook moet je als bestuurder vooral naar de toekomst durven kijken en 5 tot 10 jaar vooruit denken. Daarvoor moet je creatief kunnen denken en met nieuwe ideeën durven komen.”

 

Bertine: “Ik ben het helemaal met Jody eens. De ervaring bij andere zorginstellingen heb ik meegenomen naar SWZ zorg. De komende maanden ga ik bij elk team op bezoek om zo iedereen nog beter te leren kennen. Bij SWZ zorg werk ik af en toe een dagdeel in de zorg mee. Dat is zo waardevol! Allereerst omdat je ziet wat er binnen de teams gebeurt, hoe het met cliënten en medewerkers gaat, maar ook omdat je weer weet waarom werken in de zorg zo mooi is.” 

 

4. Hoe zijn de taken verdeeld?

Jody: ”We hebben elk een eigen takenpakket. Ik richt me vooral op de zorg en Bertine richt zich op de ondersteuning. En projecten verdelen we onderling. We zijn wel samen verantwoordelijk. Wat ik nu al merk is dat er meer rust is in mijn werk. Er is meer tijd om over grote vraagstukken na te denken. Dat doen we trouwens echt samen.”

 

Bertine: “Het is juist goed dat je samen nadenkt over het beleid. We sparren samen, maar zijn ook kritisch naar elkaar. We houden elkaar en onszelf een spiegel voor. Dat zorgt dat we ons werk beter kunnen doen, want we houden elkaar scherp.” 

 

5. Waarom willen jullie bij SWZ zorg werken?

Jody: “Ik vind dat er voor iedereen op deze aarde een volwaardige plek moet zijn. Sommige mensen hebben daar extra zorg en ondersteuning voor nodig en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. SWZ zorg heeft de ambitie om die zorg heel goed te leveren. We kiezen voor kwaliteit. Dat spreekt me aan en daar maak ik zelf graag werk van."

 

Bertine: “Bij SWZ zorg kun je een leven lang van betekenis zijn bij cliënten. Maar ook de cultuur van SWZ zorg past bij mij: medewerkers mogen zich ontwikkelen en je wordt uitgedaagd om na te denken hoe het nog beter kan.”

 

6. Wat gaan jullie als eerste aanpakken?

Jody: “Het grootste en het meest ingewikkelde vraagstuk is het personeelstekort. Ook wij hebben daar bij SWZ zorg mee te maken en cliënten voelen dat. Ik weet dat we dat tekort niet zomaar kunnen oplossen. Maar we moeten wel blijven nadenken hoe we zorgen dat mensen graag bij SWZ zorg komen én blijven werken.”

 

Bertine: “We moeten dus zorgen dat het fijn is om bij SWZ zorg te werken. We hebben als organisatie geen invloed op het salaris. Daarom focussen we op wat nog meer belangrijk is om werk fijn te vinden, zoals jezelf kunnen ontwikkelen, eigen verantwoordelijkheid krijgen en een werkgever die denkt in mogelijkheden. Dat zijn belangrijke thema’s voor het bevorderen van het werkplezier.”   

 

7. Wat gaan jullie doen aan het personeelstekort?

Jody: “Het is en blijft belangrijk dat we onze waardering blijven tonen voor de fantastische inzet van al onze collega’s. En we moeten bedenken hoe we de zorg met minder mensen net zo goed kunnen blijven doen. Want eerlijk is eerlijk: het personeelstekort kunnen we als SWZ zorg niet oplossen. Het is landelijk een groot probleem. We proberen antwoord te geven op de vraag wat werkgeluk voor medewerkers is. Want dat antwoord is belangrijk om te zorgen dat mensen bij SWZ zorg blijven werken.”

 

Bertine: “We zullen met steeds minder mensen de zorg moeten gaan leveren. Dat betekent dat we verder moeten kijken dan het vinden en behouden van personeel. We zullen vooral moeten kijken hoe we de zorg anders kunnen gaan inrichten voor de toekomst, met minder mensen. Wat voor ons blijft staan is dat we dan ook merkbare mensgerichte zorg willen leveren. En daarbij moeten we kijken ook naar technologische mogelijkheden.”    

 

8. Wat geef je energie in je werk?

Jody: “Dit gesprek bijvoorbeeld! Het contact met cliënten en medewerkers vind ik heel belangrijk. En natuurlijk het feit dat ik in mijn werk kan bijdragen dat elk mens een zinvol en waardevol leven kan leiden. Dat is de reden dat ik al 42 jaar in de gehandicaptensector werk.”

 

Bertine: “Er zijn veel grote vraagstukken en ik vind het uitdagend om daar over na te denken. Dat geeft me energie, net als de enorme betrokkenheid van medewerkers bij cliënten en bij SWZ zorg.  Want we vergeten door al die grote vraagstukken soms te kijken naar al dat moois dat er binnen SWZ zorg gebeurt.”

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.