08-02-2023

Nieuwbouw Zonhove: focus op woningen

In oktober 2022 gaven we aan dat het plan voor de nieuwbouw van Zonhove moest worden aangepast. In dit nieuwsbericht delen we graag de huidige stand van zaken

 

Hoe staat het ervoor? 

Vorig jaar moesten we besluiten dat alle eerder gepresenteerde nieuwbouwplannen een andere vorm en fasering krijgen. Stijgende prijzen van energie en bouwmaterialen en hogere rentes waren de oorzaak dat wij onze plannen moesten bijstellen. 

 

De focus is daarom verlegd: we gaan plannen uitwerken voor de realisatie van drie woongebouwen, voor in totaal 96 bewoners. Dit noemen we de Boswoningen, zij krijgen namelijk een plek tussen de tijdelijke huisvesting en de rand van het bos en op de plaats van d’n Tref. De woningen krijgen een verdieping, voldoen aan de eisen van deze tijd, zijn toekomstbestendig en medewerkers kunnen hier op een prettige manier werken. 

 

De bouw van deze nieuwe woningen is financieel haalbaar. Vervolgens maken we een plan om aansluitend de overige woningen te realiseren. Ondertussen kijken we hoe de wereld zich verder ontwikkelt en wat dat betekent voor het vervolg, zoals dagbesteding/werk voor cliënten, behandelcentrum en kantoren.  

 

Voorlopig Ontwerp met drie Boswoningen 

Sinds oktober hebben de architecten, het bouwteam, het ontwerpteam en de projectgroep zich gebogen over de gevolgen van deze aanpassing. Het reeds bestaande ontwerp wordt aangepast naar een Voorlopig Ontwerp van de drie Boswoningen. Hierin nemen we heel veel mee van de vorige ontwerpen.  

Dit Voorlopig Ontwerp wordt voorgelegd aan de klankbordgroepen en aan de Cliëntenraden en Ondernemingsraad. Daarnaast wordt gewerkt aan de aangepaste financiering, de vergunningen, de bouwvolgorde en de infrastructuur. 

We werken toe naar een besluitvorming over het Voorlopig Ontwerp vóór de zomervakantie van 2023. 

 

Schets-Boswoningen-februari-2023.jpg

Schets Boswoningen februari 2023

Streven naar start bouw in 2024 
Omdat we samenwerken met veel partijen hebben we niet alles zelf in de hand. Voor een aantal zaken zijn we afhankelijk van derden.  
Ons streven is om in het eerste kwartaal van 2024 met de bouw te starten. Dat betekent ook dat er in de eerste helft van 2023 nog niet veel veranderingen zichtbaar zijn op Zonhove. Er moet vooral veel worden uitgedacht, ontwikkeld en voorbereid. Wel hebben we aandacht voor de leefbaarheid op het terrein, zo komt er weer een dierenweide.  

 

Wij zijn en blijven positief 
We zijn erg blij dat onze bouwpartners zo flexibel zijn geweest en veel energie hebben gestoken in het aangepaste plan, dat waarderen we enorm. Zonhove wordt een plek waar we allemaal fijn kunnen wonen en werken.  

 

Heb je vragen? Stel ze gerust via nieuwbouwzonhove@swzzorg.nl.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.