07-06-2023

SWZ presenteert het kwaliteitsverslag over 2022

Vol trots presenteren we ons kwaliteitsverslag over 2022.
Aan het begin van 2022 introduceerden we onze nieuwe strategische koers ‘Nieuwe tijden, nieuwe verbindingen’. We stelden vast dat we willen blijven doen waar we goed in zijn en waar we ons vakmanschap in ontwikkelden de afgelopen tientallen jaren. We blijven staan voor en willen ons verder specialiseren in onze doelgroepen cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In de strategische koers werken we dit uit aan de hand van vier ontwikkellijnen. In al deze lijnen hebben we in 2022 al mooie stappen gezet en daar zijn we trots op.

Vol trots presenteren we ons kwaliteitsverslag over 2022.
Aan het begin van 2022 introduceerden we onze nieuwe strategische koers ‘Nieuwe tijden, nieuwe verbindingen’. We stelden vast dat we willen blijven doen waar we goed in zijn en waar we ons vakmanschap in ontwikkelden de afgelopen tientallen jaren. We blijven staan voor en willen ons verder specialiseren in onze doelgroepen cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In de strategische koers werken we dit uit aan de hand van vier ontwikkellijnen. In al deze lijnen hebben we in 2022 al mooie stappen gezet en daar zijn we trots op.

 

Ook herijkten we onze kernwaarden en brachten deze in lijn met hoe we als organisatie werken en hoe we als organisatie waarde willen toevoegen aan de maatschappij: vanuit vertrouwen, verbinding en vakmanschap.
2022 was ook het jaar waarin corona niet meer de boventoon voerde maar steeds meer onderdeel werd van de dagelijkse gang van zaken. We pakten de draad weer op en merkten hoe belangrijk verbinding in een organisatie is als basis om verder te kunnen ontwikkelen. Corona heeft daar zijn sporen in achtergelaten en daarin hebben we samen nog werk te verzetten.


Tot slot kwam in 2022 onze merkbare mensgerichte zorg soms voelbaar onder druk te staan. Een hoger verzuim dan voorgaande jaren, langdurig openstaande vacatures en mede daardoor sneller veranderende teamsamenstellingen vroegen en vragen veel van onze collega’s. We verwachten dat dit de komende jaren niet anders zal zijn en daarom zijn we aan de slag om te bekijken hoe we met dit gegeven ook naar de toekomst toe merkbare mensgerichte zorg kunnen blijven leveren.


De digitale versie van het kwaliteitsverslag vind je hier. Op deze pagina vind je het verslag ook weergegeven in een kort filmpje. Veel lees- en kijkplezier!

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.