15-12-2023

SWZ zorg behaalt het Hersenz keurmerk

Het Hersenz behandelteam van SWZ zorg heeft in december 2023 het officiële keurmerk van Hersenz Coöperatie overhandigd gekregen van Steven Kalkman (lid van het Hersenz Interdisciplinair Team). 

Een feestje waard, want hier hebben we hard voor gewerkt. Het behalen van dit keurmerk houdt in dat je als organisatie voldoet aan de inhoudelijke kwaliteitseisen. Deze eisen zijn opgesteld om het behandelprogramma Hersenz te waarborgen en gaan o.a. over het volume van cliënten, de inhoud en structuur van de behandeling, de betrokkenheid van naasten, interdisciplinair samenwerken en resultaten op vragenlijsten.

 

In mei 2022 vond er een audit plaats waarin werd gekeken of in hoeverre SWZ zorg voldeed aan alle eisen om het keurmerk 'Hersenz' te ontvangen. Uit deze audit kwamen nog enkele verbeterpunten naar voren: interdisciplinair werken en Routine-Outcome-Monitoring (ROM). Het interdisciplinair samenwerken houdt in dat de verschillende behandelaren betrokken zijn en vanuit hun eigen achtergrond met elkaar werken naar hetzelfde doel. Op dat moment hadden wij nog te veel cliënten in individuele trajecten, waarbij het interdisciplinaire aspect onvoldoende gewaarborgd was. Dit hebben wij inmiddels zo om kunnen zetten dat vrijwel alle cliënten groepsbehandeling volgen. De groepsbehandeling is echt de basis van Hersenz, vanwege de herkenning en erkenning bij lotgenoten.

Wat betreft de ROM was ons aantal afgenomen vragenlijsten te laag, in vergelijking met het aantal cliënten dat in zorg was. Door de processen rondom de ROM beter in te richten, voldoen we ook aan deze kwaliteitseis. De ROM is van belang om voortgang te kunnen evalueren, zowel op individueel niveau als voor wetenschappelijk onderzoek. 

De verbeterpunten hebben we de afgelopen maanden stap voor stap met elkaar aangepakt met als resultaat de goedkeuring in november 2023. Een prestatie waar we trots op zijn. 

 Keurmerk-5.jpg

 

Emma van Reijmersdal, directeur Hersenz: "Wat indruk maakte tijdens de audit bij SWZ zorg, was het enthousiasme en de lerende opstelling van het interdisciplinaire team. In een open gesprek kon het gaan over zaken die succesvol zijn, maar ook hoe punten verbeterd konden worden. Een client noemde het bij SWZ zorg een 'warm bad' en dat kan ik me goed voorstellen."

 

Hersenz Coöperatie startte in 2021 met deze audits om nog beter dan voorheen te toetsen of alle aanbieders van het behandelprogramma Hersenz aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

 

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.