26-01-2023

SWZ zorg en Archipel beëindigen de samenwerking rondom Hersenz

In goed onderling overleg hebben Archipel en SWZ zorg besloten om de samenwerking rondom het behandelprogramma van Hersenz te stoppen.

De belangrijkste reden voor het beëindigen van deze samenwerking is dat Archipel gezien de toekomst de keuze heeft gemaakt om de focus te leggen op de zorg en behandeling van mensen met andere ziektebeelden dan niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Archipel richt zich onder meer op de zorg en behandeling van mensen met de ziekte van Huntington of mensen met het syndroom van Korsakov. Daarnaast richt Archipel zich op de zorg en behandeling van mensen met complexe gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel.

De doelgroep van Hersenz valt hier niet onder. Dat zijn over het algemeen thuiswonende cliënten zonder specifieke taal- en of gedragsproblemen. SWZ zorg richt zich wel expliciet op deze doelgroep zowel met het behandelprogramma Hersenz als in het aanbod van zinvolle dagbesteding, jobcoaching, ambulante begeleiding en 24-uursbegeleiding in de woonvormen in de regio Noord- en Zuidoost-Brabant.

Concreet houdt dit in dat Archipel zich in de loop van 2023 zal terugtrekken uit het behandelprogramma. Lopende afspraken en behandelingen voeren Archipel en SWZ zorg nog gezamenlijk uit. Nieuw startende behandelgroepen gaan begeleid worden door SWZ zorg en zullen ook gaan plaatsvinden op een locatie van SWZ zorg. Op deze manier heeft SWZ zorg de tijd om alles goed in te regelen. De continuïteit van de behandeling staat daarbij voorop.

De cliënten gaan relatief weinig merken van deze verandering. Het kan voorkomen dat een andere behandelaar de behandeling gaat begeleiden. En in de loop van 2023 zal de behandeling op een andere locatie aangeboden gaan worden. SWZ zorg gaat hen hierover tijdig informeren.

Archipel en SWZ zorg kijken terug op een hele prettige en goede (inhoudelijke) samenwerking. Het product Hersenz is een fantastisch behandelaanbod en we vinden het belangrijk dat dit aanbod blijft bestaan. Daarnaast zullen we elkaar blijven ondersteunen in de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en cliënten aan elkaar doorverwijzen.

Meer informatie over de behandeling van Hersenz is hier te vinden.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.