17-06-2024

Visma | Raet en SWZ zorg verlengen hun partnerschip

SWZ zorg is bijzonder tevreden over de samenwerking met Visma | Raet. Niet alleen de software en dienstverlening bevallen uitstekend maar Visma | Raet is ook een volwaardige HR-partner die kennis toevoegt aan de organisatie. Onze kernwaarden Verbinden, Vertrouwen en Vakmanschap passen ook uitermate goed bij Visma | Raet. Een goede basis om het partnership verder uit te bouwen.

Verhogen automatiseringsgraad  
De komende periode staat in het teken van verdere uitrol van de software om op deze manier de medewerkers hun HR taken in zo kort mogelijke tijd af te laten handelen. Hierdoor zal de administratieve regeldruk van zowel de backoffice als de medewerkers verminderen.  

“We kijken uit naar de vernieuwde samenwerking met Visma | Raet. We zetten ons partnership voort en gaan de komende jaren intensiever samenwerken aan innovatieve processen. Met name door optimalisatie op HR en Payroll en de verdere uitrol van de Youforce App willen we onze werkzaamheden meer standaardiseren en slimmer gaan werken. Hiermee kunnen we wendbaar zijn en anticiperen op de vele veranderingen in de zorg,” zegt Jody Cath, voorzitter Raad van Bestuur.  

Schenking aan Stichting Vrienden van SWZ zorg 
Naast het vernieuwen van het partnership heeft Visma | Raet een cheque van 5000 euro overhandigd aan de Stichting Vrienden van SWZ zorg. Deze stichting zorgt voor de leuke extra’s die het leven van de cliënten mooier maken. Daar draagt Visma | Raet met deze schenking graag  haar steentje aan bij.  

“We bedanken SWZ zorg, de cliënten en Stichting Vrienden van SWZ zorg voor in ons gestelde vertrouwen en het warme onthaal. We kijken ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten. Samen streven we ernaar de HR-taken makkelijker maken en met onze HR software de medewerkers wat meer te ontlasten zodat er meer tijd overblijft voor goede gezondheid en zorg,” aldus Sander Heijnen, Directeur Zorg van Visma | Raet. 

Schenking-Visma_Raet_Jody.jpg

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.