11-04-2024

‘Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het netwerk van onze cliënten’  

“In het contact van mens tot mens, dáár gebeurt het. Elkaar ontmoeten, aandacht geven, dat is waar we in geloven.” Als adviseur vrijwilligersbeleid bij SWZ zorg hoort Thérèse van den Biggelaar steeds weer terug hoe belangrijk dit is. “In het netwerk van een cliënt zijn vrijwilligers een onmisbare schakel.” 

Therese-van-den-Biggelaar-web.jpg

Bij de SWZ-locaties zijn ruim vierhonderd vrijwilligers actief in de zorg rondom mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een ernstig meervoudige beperking of lichamelijke handicap. Hun rol krijgt op vele manieren vorm, van gezelschap en recreatie tot praktische ondersteuning. De vrijwilligers hebben een positieve impact op de kwaliteit van leven van cliënten. “Hun inzet, betrokkenheid en vriendelijkheid maken een wereld van verschil,” stelt Thérèse. “Vaak bouwen ze een speciale band op met cliënten, die zich gehoord en begrepen voelen. Die ontmoetingen zijn zo belangrijk.”     

Samen sterker  

“Vrijwilligers maken onderdeel uit van het netwerk rondom de cliënt, samen met familie, naasten en zorgcollega's. Zij maken dat netwerk niet alleen groter, er is ook sprake van een ander soort contact. Zo creëren we met zijn allen een omgeving, waarin iedereen de kans heeft om zich te ontplooien. Samen zijn we sterker.”   
Thérèse ziet de samenwerking tussen cliënten, familie, naasten, het zorgteam én vrijwilligers in de nabije toekomst steeds nauwer worden. “Daar zijn al veel prachtige voorbeelden van en we zien ook nieuwe initiatieven ontstaan. Binnen de zorgteams besteden we aandacht aan bewustwording. Ook met familieleden praten we over de waarde van samenwerking en de bijdrage van vrijwilligers. SWZ zorg steekt in op een koers, waarbij aandacht is voor de ervaringen van cliënten én voor het plezier en mogelijkheden van de vrijwilligers. Het is het belangrijk om in samenspraak te kijken wat iemand als vrijwilliger wil en kan betekenen,” vindt Thérèse. “We luisteren goed naar interesses en mogelijkheden. Niet iedereen wil steeds hetzelfde doen op een vaste dag en tijdstip. Op die behoefte maken we een match. Daarom is het zo fijn dat we bij SWZ zorg zoveel verschillende vrijwilligerstaken kunnen bieden.”  

Koers op samenwerking  

De maatschappelijke trend dat bedrijven hun medewerkers ruimte bieden voor vrijwilligerswerk is in ons voordeel, ziet Thérèse. “Met bemiddelende partijen zoals Robin Good, Stichting Present Eindhoven en Samen voor Eindhoven hebben we een goede band. Een mooi voorbeeld daarvan is het tweedaagse programma dat we afgelopen zomer voor negentig vrijwilligers van ASML organiseerden, mét onze cliënten op de locatie Zonhove. Zij konden naar de rolstoel-wasstraat, zeepkisten maken, naar de beautyhoek, wandelen of langs de kraampjes met lekkernijen. In het onderlinge contact is er aandacht, plezier, een helpende hand. Het zijn ogenschijnlijk ‘kleine’ dingen waar mensen enorm van genieten.”  

Je bent welkom!  

Heb jij interesse om vrijwilliger te zijn bij een van onze locaties? Dan vinden we het leuk als je een keertje komt kennismaken of meelopen. Kijk op www.werkenbijswzzorg.nl of stuur een mailtje naar vrijwilligers@swzzorg.nl   

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.