Eigen bijdrage CAK

In onderstaand overzicht staat per onderwerp en per indicatie aangegeven wie wat betaalt.

 

Eigen bijdrage CAK:  Cliënt

Eigen bijdrage CAK:  Cliënt

Eigen bijdrage CAK:  Cliënt

Eigen bijdrage CAK:  Cliënt

De overheid betaalt een deel van de kosten voor het wonen bij SWZ zorg en de zorg (en behandeling) die je ontvangt. Wanneer je meerderjarig bent (18 jaar of ouder) betaal je ook een deel van deze kosten zelf. Dit heet de eigen bijdrage. Wanneer je nog geen 18 jaar bent (minderjarig), dan betaal je geen eigen bijdrage. De eigen bijdrage regel je zelf met de overheid. SWZ zorg speelt hierin geen rol.

Het CAK (www.hetcak.nl ) berekent de hoogte van de eigen bijdrage op basis van de wettelijke regels. De basis voor deze berekening is jouw ‘verzamelinkomen’. Daarnaast houdt het CAK-rekening met je vermogen (bijvoorbeeld spaargeld), je huishouden en je indicatie. Informatie over jouw verzamelinkomen en jouw vermogen krijgt het CAK van de Belastingdienst. Informatie over jouw indicatie geeft SWZ zorg automatisch aan het CAK door, wanneer de zorg begint en stopt. Vanaf de eerste dag dat je zorg ontvangt, betaal je een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt over het verzamelinkomen berekend door het CAK met gegevens van 2 jaar geleden. Je ontvangt van het CAK een beschikking. Daarin staat de hoogte van je eigen bijdrage. Ook stuurt het CAK je een factuur om deze eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage betaal je dus direct aan het CAK.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.