Medische
ondersteuning

In onderstaand overzicht staat per onderwerp en per indicatie aangegeven wie wat betaalt.

Consult huisarts Cliënt
Consult tandarts Cliënt
Bijzondere tandheelkundige hulp/orthodontist Cliënt
Ziekenhuisopname/specialisten Cliënt
Paramedische zorg (diëtist, ergotherapie, fysiotherapie) Cliënt
Alternatieve geneeswijzen en (genees)middelen Cliënt
Pedicure Cliënt
Hoortoestellen/brillen Cliënt
Orthopedische schoenen/steunzolen/elastische kousen Cliënt
Medicatie door een arts voorgeschreven Cliënt
Drogisterij artikelen Cliënt
Begeleiding bij bezoek aan de arts, therapeut of specialist Cliënt

 

Consult huisarts Cliënt
Consult tandarts Cliënt
Bijzondere tandheelkundige hulp/orthodontist Cliënt
Ziekenhuisopname/specialisten Cliënt
Paramedische zorg (diëtist, ergotherapie, fysiotherapie) Cliënt
Alternatieve geneeswijzen en (genees)middelen Cliënt
Pedicure Cliënt
Hoortoestellen/brillen Cliënt
Orthopedische schoenen/steunzolen/elastische kousen Cliënt
Medicatie door een arts voorgeschreven Cliënt
Drogisterij artikelen Cliënt
Begeleiding bij bezoek aan de arts, therapeut of specialist Cliënt

 

Consult huisarts Cliënt
Consult tandarts Cliënt
Bijzondere tandheelkundige hulp/orthodontist Cliënt
Ziekenhuisopname/specialisten Cliënt
Paramedische zorg (diëtist, ergotherapie, fysiotherapie) Cliënt
Alternatieve geneeswijzen en (genees)middelen Cliënt
Pedicure Cliënt
Hoortoestellen/brillen Cliënt
Orthopedische schoenen/steunzolen/elastische kousen Cliënt
Medicatie door een arts voorgeschreven Cliënt
Drogisterij artikelen Cliënt
Begeleiding bij bezoek aan de arts, therapeut of specialist Cliënt

 

Consult huisarts Cliënt
Consult tandarts Cliënt
Bijzondere tandheelkundige hulp/orthodontist Cliënt
Ziekenhuisopname/specialisten Cliënt
Paramedische zorg (diëtist, ergotherapie, fysiotherapie) Cliënt
Alternatieve geneeswijzen en (genees)middelen Cliënt
Pedicure Cliënt
Hoortoestellen/brillen Cliënt
Orthopedische schoenen/steunzolen/elastische kousen Cliënt
Medicatie door een arts voorgeschreven Cliënt
Drogisterij artikelen Cliënt
Begeleiding bij bezoek aan de arts, therapeut of specialist Cliënt

 

Bijzondere tandheelkundige zorg/orthodontist
Voor cliënten die de indicatie verblijf met behandeling hebben, kunnen deze kosten worden gedeclareerd bij het zorgkantoor. Let op: niet alle tandheelkundige zorg wordt (geheel) vergoed. In de wet staan aanvullende regels: voor bepaalde ingrepen moet de tandarts van tevoren toestemming vragen aan het zorgkantoor. Dat is onder meer nodig bij het plaatsen van een beugel, kroon of brug. Daarom kun je het beste vóór de behandeling aan de tandarts vragen hoe het met de vergoeding en eventuele eigen bijdrage zit. Meld aan de tandarts dat je een Wlz-indicatie hebt.

Cliënten die de indicatie verblijf zonder behandeling hebben, betalen de kosten voor de tandheelkundige zorg vanuit de eigen zorgverzekering. Het kan zijn dat de zorgverzekering niet alle kosten vergoedt, dat hangt af van je (aanvullende) verzekering.


Ziekenhuisopname/specialisten  
Kosten voor ziekenhuisopname, behandeling en/of onderzoek in het ziekenhuis betaalt je zorgverzekering. Als je in het ziekenhuis gebruikmaakt van televisie, telefoon of andere services/diensten, dan zijn de kosten daarvan voor je eigen rekening. Het eigen risico bij ziekenhuisopname of behandeling bij een specialist betaal je zelf. Moet je opgenomen worden in het ziekenhuis? En kun je hier niet (meer) alleen heen? Dan wordt dit besproken met het ziekenhuis en met je persoonlijk begeleider. Afhankelijk van je zorgvraag stemmen jullie samen af of er ondersteuning vanuit SWZ zorg nodig is of dat we jouw familie of vrienden in kunnen schakelen om met je mee te gaan.

Paramedische zorg
Voor cliënten die de indicatie verblijf met behandeling hebben, betaalt SWZ zorg de kosten van de paramedische zorg (diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedie) wanneer deze zorg voor jou nodig is en gerelateerd zijn aan je beperking. Deze kosten vallen onder de Wlz.

Maak je om een andere reden gebruik van paramedische zorg dan betaal je deze kosten zelf. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van je (aanvullende) zorgverzekering. 

Alternatieve geneeswijzen en (genees)middelen
Kosten van gesprekken, behandelingen en (genees)middelen binnen de alternatieve geneeswijzen worden niet door SWZ zorg betaald. Afhankelijk van jouw verzekering kun je deze kosten declareren bij je zorgverzekeraar.

Pedicure
Het knippen en verzorgen van je nagels valt onder persoonlijke verzorging. Voor cliënten die de indicatie verblijf met behandeling hebben, valt dit onder de zorgverlening die SWZ zorg biedt. Hier hoef je dus niets voor te betalen.

Heb je speciale voetverzorging nodig vanwege je beperking dan wordt dit vergoed vanuit je Wlz-indicatie en zal SWZ zorg hiervoor zorgdragen.

Algemene voetverzorging zoals het weghalen van likdoorns en/of het lakken van je nagels betaal je zelf.

Brillen en gehoorapparaten
De kosten voor een bril en/of gehoorapparaat kun je indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van jouw (aanvullende) zorgverzekering, wordt de bril en/of gehoorapparaat vergoed.

Orthopedische schoenen/steunzolen/elastische kousen
Heb je de indicatie verblijf met behandeling en heb je vanwege je beperking orthopedische schoenen, elastische kousen en/of steunzolen nodig, dan regelt SWZ zorg deze voor je. Mogelijk kom je in aanmerking voor een vergoeding vanuit de Wlz. Of je hiervoor in aanmerking komt, kan afgestemd worden met team behandeling Zonhove. Wanneer een vergoeding vanuit de Wlz niet mogelijk is, kun je de hulpmiddelen mogelijk (deels) vergoed krijgen vanuit jouw zorgverzekering. Dat hangt af van jouw (aanvullende) zorgverzekering.

Heb je de indicatie verblijf zonder behandeling dan zijn de kosten voor deze hulpmiddelen voor je eigen rekening Het kan zijn dat je zorgverzekering deze kosten (voor een deel) vergoedt, dat hangt af van je (aanvullende) verzekering.

Medicatie door de arts voorgeschreven
Voor cliënten die de indicatie verblijf met behandeling hebben, betaalt SWZ zorg de medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven. Je bent automatisch aangesloten bij een apotheker waar SWZ zorg afspraken mee heeft.

Drogisterij artikelen
Drogisterij artikelen die niet voorgeschreven zijn door een arts schaf je zelf aan. De kosten hiervan zijn voor je eigen rekening. 

Begeleiding bij het bezoek aan de arts, therapeut of specialist
Als je een afspraak hebt in het ziekenhuis en je kan hier niet alleen naar toe, dan schakelen we je familie of vrienden in om met je mee te gaan. Kan er niemand uit je omgeving met je meegaan dan zorgt SWZ zorg ervoor dat er iemand met je mee gaat. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.