Overlijden/palliatieve zorg

In onderstaand overzicht staat per onderwerp en per indicatie aangegeven wie wat betaalt.

Palliatieve zorg SWZ Zorg samen met cliënt
Zorg bij overlijden SWZ Zorg
Afschheidsdienst Nabestaanden

 

Palliatieve zorg SWZ Zorg samen met cliënt
Zorg bij overlijden SWZ Zorg
Afschheidsdienst Nabestaanden

 

Palliatieve zorg SWZ Zorg samen met cliënt
Zorg bij overlijden SWZ Zorg
Afschheidsdienst Nabestaanden

 

Palliatieve zorg SWZ Zorg samen met cliënt
Zorg bij overlijden SWZ Zorg
Afschheidsdienst Nabestaanden

 

Palliatieve zorg
Voor cliënten die de indicatie verblijf met behandeling hebben, is de AVG arts de behandelend arts tijdens de palliatieve fase van je leven. Dit betekent dat je in principe bij SWZ zorg kan blijven wonen tot je overlijden.

Voor cliënten die alleen de indicatie verblijf (zonder behandeling) hebben, is de eigen huisarts de behandelend arts tijdens de palliatieve fase van je leven. Dit betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat je bij SWZ zorg kan blijven wonen tot je overlijden.

Zorg bij overlijden
Na het overlijden van een cliënt zorgt SWZ zorg ervoor dat een arts komt schouwen. In overleg met de zorgdirecteur wordt besproken waar de opbaring plaats vindt (indien gekozen wordt voor opbaring binnen SWZ. De kosten voor het afleggen en opbaren van de overledene wordt betaald door de nabestaanden of uit de uitvaartverzekering.

Uitvaart/Afscheidsbijeenkomst
De nabestaanden van de cliënt zijn verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart. De kosten hiervan zijn voor rekening van de nabestaanden of de uitvaartverzekering.
Voor cliënten die de indicatie verblijf met behandeling hebben, biedt SWZ zorg de gelegenheid om de uitvaart op de locatie van SWZ zorg te laten plaatsvinden. In dat geval is de geestelijk verzorger van SWZ zorg altijd degene die met de nabestaanden de bijeenkomst voorbereidt en die hierin ook voorgaat, eventueel samen met een ander indien dat de wens is van de nabestaanden. Aan een uitvaart waarin de geestelijk verzorger van SWZ zorg voorgaat, zijn altijd kosten verbonden voor de nabestaanden, ongeacht of de bijeenkomst plaatsvindt op het terrein van SWZ.

  • Indien de geestelijk verzorger van SWZ zorg de uitvaartviering voorbereidt en hierin voorgaat dan zal SWZ zorg hiervoor een bedrag van € 500,= in rekening brengen. Eventuele kosten voor zaalhuur en/of catering zijn niet inbegrepen in dit bedrag. Deze kosten zijn voor rekening van de nabestaanden of de uitvaartverzekering.
    SWZ zorg berekent deze kosten door, aangezien het voorbereiden van en voorgaan in een uitvaart formeel niet hoort bij onze taak vanuit SWZ zorg. Het is een extra service die we kunnen bieden. Het gaat hierbij dan om de uitvaartviering waar ook familie en bekenden van de naasten welkom zijn.
    Indien er voor een afscheidsbijeenkomst zoals hierboven beschreven een externe ruimte gehuurd wordt, dan zijn de kosten daarvan voor de nabestaanden.
    N.B. Momenteel is er op locatie Zonhove geen ruimte beschikbaar die gebruikt kan worden voor een uitvaart. 
  • Als er een afscheidsbijeenkomst wordt georganiseerd die alleen is voor mensen die verbonden zijn aan SWZ zorg (zoals medewerkers, cliënten, naasten van cliënten, vrijwilligers etc.), dan zijn hieraan geen kosten verbonden voor de inzet van de geestelijk verzorger. Het gaat dan namelijk niet om een uitvaart in strikte zin, maar om een bijeenkomst van SWZ zorg.
    Afhankelijk van de cliënt, de situatie en de wensen van de naasten, kan het gaan om een grotere bijeenkomst (waar alle belangstellenden vanuit SWZ zorg welkom zijn) of een kleiner samenzijn, bijvoorbeeld alleen voor cliënten van de groep van de overledene.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.