SWZ zorg gaat haar Raad van Bestuur uitbreiden. De voorzitter Raad van Bestuur Jody Cath gaat vanaf 1 september samen met Bertine van Winkel een collegiaal bestuur vormen. Bertine van Winkel wordt daarmee de tweede bestuurder van SWZ zorg. Met het oog op de toegenomen zwaarte van het takenpakket van een eenhoofdige Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht ingestemd met een uitbreiding van de bestuurlijke structuur.  Ontplooi je mogelijkheden staat bij SWZ zorg hoog in het vaandel. Collega’s krijgen het vertrouwen en de kans om intern door te groeien. Vandaar dat de werving voor een tweede bestuurder intern gestart is. Bertine van Winkel is al enkele jaren bij SWZ zorg werkzaam als bestuurssecretaris, een rol die zij met zeer veel toewijding en daadkracht heeft vervuld. Daarvoor heeft ze geruime tijd gewerkt als consultant voor een bedrijfskundig adviesbureau in de zorg.

De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat Jody Cath en Bertine van Winkel, samen met de betrokkenen binnen SWZ, haar cliënten de best merkbare mensgerichte zorg kunnen bieden in een steeds veranderende wereld. Maar zeker ook voor onze medewerkers een goede werkgever zijn waarbij vertrouwen, verbinding en vakmanschap voorop staan.  Uiteraard kan SWZzorg dit alleen realiseren in goede samenwerking met haar ketenpartners en andere belanghebbenden.