SWZ is partner geworden van Stichting Prokkel.Prokkel

Stichting Prokkel organiseert jaarlijks een Prokkelweek in de eerste week van juni. Tijdens die week worden prikkelende ontmoetingen (prokkels) tussen mensen met en zonder verstandelijke beperkingen georganiseerd. Één week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. Afgelopen jaar werden 400 Prokkels verspreid over het hele land georganiseerd waaraan duizenden mensen mee deden. Daarnaast hebben ruim 1900 mensen met een verstandelijke beperking een dag stage gelopen in een bedrijf of een maatschappelijke stage.

Door partner te worden van Prokkel hebben cliënten van SWZ voorrang als er Prokkels aangeboden worden door bedrijven, ministeries, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Meer weten over Prokkel? Kijk eens op de website www.prokkel.nl