Hoe kunnen mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) zich goed voorbereiden op een indicatiegesprek met een Wmo-consulent van de gemeente? De Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SHV) hebben Gesprekswijzers ontwikkeld om getroffenen en naasten te ondersteunen bij de voorbereiding.

Er zijn twee Gesprekswijzers beschikbaar: één voor mensen met NAH en één voor hun naasten. De Gesprekswijzer bestaat uit vragenlijsten en tips die helpen het gesprek goed voor te bereiden. Door de vragenlijsten in te vullen, wordt duidelijk welke belemmeringen iemand ervaart in welke levensdomeinen. Met behulp van het domein ‘mijn hersenletsel’ kunnen getroffenen duidelijk maken dat zij hersenletsel hebben en welke gevolgen dit heeft in hun dagelijks leven. De Gesprekswijzers zijn gebaseerd op de Participatieladder en de Zelfredzaamheid-Matrix die veel gemeenten gebruiken in het bepalen van de indicatie.