In deze editie aandacht voor hoe onze medewerkers en cliënten de afgelopen maanden het Corona tijdperk hebben beleefd. De maatregelen hebben op een ieder flinke impact gehad. Hoe zijn de verschillende disciplines hiermee omgegaan en welke initiatieven zijn er ontplooid? Wat hebben we ervan geleerd en willen we vasthouden?

In deze nieuwsbrief laten we ook projecten zien, die ondanks alles doorgang hebben kunnen vinden. Zij het soms met vertraging. Dit zijn o.a. de nieuwbouwplannen voor Zonhove, ons kwaliteitsverslag en de resultaten van ons cliënttevredenheidsonderzoek.

Wij wensen u veel leesplezier!  Bekijk hier de online versie: SWZ_Nieuwsbrief_juli_2020