Maandag 13 januari organiseert Café Brein een ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Thema van deze avond is ‘Zingend het nieuwe jaar in’.
 

Veel mensen uiten zich makkelijker door te zingen. “Als je het niet meer zeggen kan, zing het dan” luidt immers het spreekwoord. Jouw stem laten klinken brengt een gevoel van vrijheid. Wanneer je hersenletsel hebt is het soms lastiger je uit te drukken in woorden en te benoemen wat je voelt. Dan kan muziek of zingen je helpen.

Het kan je helpen wanneer je emotioneel bent. Het kan je vrolijk, verdrietig of rustig maken. Het is sociaal en schept saamhorigheid, door samen te zingen. En het kan je gedachten doen verzetten en de wereld om je heen even doen vergeten.

Deze avond zal gastspreker Yvonne Spanjers vertellen wat muziek kan doen als je getroffen bent door hersenletsel. Maar we gaan ook samen zingen. En op een gezellige ontspannen manier feestelijk het nieuwe jaar inluiden.

Gastspreker deze avond is Yvonne Spanjers, muziektherapeut, pianodocent en dirigente van het NAH-koor “Eigenwijs” waar het gezamenlijk zingen voorop staat. Als muziektherapeut en pianodocent werkt Yvonne al jaren met mensen met en zonder een beperking.

Café Brein

Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en andere betrokkenen. Op deze avonden gaan informatie en gezelligheid samen. Hebt u hersenletsel of bent u partner, familielid of gewoon belangstellende, dan bent u van harte welkom in Café Brein Helmond. 

Locatie

Café Brein vindt van 19.30 uur tot 21.30 uur plaats in lunchroom De Keyser aan de Torenstraat 17 in Helmond. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Lunchroom de Keyser, tel. 0492-590609