Met het jaarverslag wil de Cliëntenraad verantwoording afleggen aan alle betrokkenen binnen
SWZ. Het centrale thema van het afgelopen jaar was Corona. Enerzijds omdat door Corona
de vergaderingen beperkingen kenden anderzijds omdat vele gesprekken juist over Corona
gingen en de maatregelen die de organisatie moest nemen. Omdat Corona beleid grote
impact had op de cliënten, het personeel, cliënt vertegenwoordigers en de organisatie, zijn wij
blij dat de CR daar intensief bij betrokken is.

Lees het volledige jaarverslag: Cliëntenraad Jaarverslag 2020