Cliënten
SWZ wil weten wat cliënten vinden van de zorg die zij ontvangen, wat er anders en beter kan, zowel bij de organisatie als bij de uitvoering, zowel individueel als collectief. Daarom is het belangrijk dat medezeggenschap goed geregeld is. Cliënten hebben inspraak bij beslissingen, die in de organisatie genomen worden en die van invloed zijn op de kwaliteit van hun leven.

Medezeggenschap wordt gerealiseerd op:

  • het niveau van de individuele cliënt: door middel van het persoonlijk plan,
  • het niveau van de regio: regioraad regio 1 en 2,
  • het niveau van de organisatie: door middel van de centrale cliëntenraad.

Contactgegevens
Centrale cliëntenraad: centrale.clientenraad@swzzorg.nl
Regionale cliëntenraad regio EMB: clientenraad.emb@swzzorg.nl
Regionale cliëntenraad regio LG/NAH: clientenraad.nahlg@swzzorg.nl

Medewerkers
Medewerkers kunnen hun stem laten horen in de Ondernemingsraad SWZ. Deze raad maakt bij haar beoordelingen en beslissingen een afweging tussen het belang van het personeel en dat van de organisatie. Ze wordt op de hoogte gesteld van ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid, sociaal, financieel, en strategisch beleid. Op deze manier kan de Ondernemingsraad op een zorgvuldige manier een bijdrage leveren, meedenken, adviseren en met onderwerpen instemmen.