Cliënten
Binnen SWZ kunnen cliënten en/of hun naasten zitting nemen in de Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van SWZ. De raad stimuleert daarnaast cliëntenparticipatie in het algemeen.

Downloads:


Medewerkers
Medewerkers kunnen hun stem laten horen in de Ondernemingsraad SWZ. Deze raad maakt bij haar beoordelingen en beslissingen een afweging tussen het belang van het personeel en dat van de organisatie. Ze wordt op de hoogte gesteld van ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid, sociaal, financieel, en strategisch beleid. Op deze manier kan de Ondernemingsraad op een zorgvuldige manier een bijdrage leveren, meedenken, adviseren en met onderwerpen instemmen.