Woonvorm De Tonnaerstraat is een locatie met 27 volwassen cliënten. De leeftijd varieert van 20 tot 60 jaar. De cliënten hebben een lichamelijke handicap en/of NAH ( niet aangeboren hersenletsel),

En hebben ondersteuning nodig op het gebied van ADL, zorg en begeleiding. Er is ook een logeer appartement. Daarnaast verlenen wij begeleiding aan de bewoners van de Palladiostraat, thuiszorg en individuele begeleiding bij cliënten thuis in de directe omgeving van de woonvorm. Het doel is om onze cliënten een zo zelfstandig mogelijke woonomgeving aan te bieden. De gevraagde zorg en begeleiding wordt geboden door een team van medewerkers bestaande uit persoonlijke begeleiders, begeleiders, assistent begeleiders. Ook bieden we mogelijkheden voor leerlingen (niveau 3 en 4) en stagiaires niveau 3 en 4. De nachtzorg is ondergebracht in zorgcirkel Woensel.

Woonvorm De Tonnaerstraat
Tonnaerstraat 92
5622 KZ Eindhoven
Voer in de navigatie Tonnaerstraat 190 in.
040-4016400