Een grote omschakeling

Wanneer u of uw kind hersenletsel heeft opgelopen door bijvoorbeeld een ongeluk, hersenbloeding, beroerte, hartstilstand of coma, kan dit grote gevolgen hebben. Van het ene op het andere moment verandert een gezond leven in een leven met beperkingen. Bepaalde zaken lukken niet meer of maar moeizaam. Als u zelf hersenletsel heeft opgelopen, merkt u dat u vaak afhankelijker bent van de hulp van anderen. Zo’n grote omschakeling is niet altijd gemakkelijk te accepteren. Ook voor uw omgeving kan de verandering ingrijpend zijn.

Wie te maken heeft met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel, kortweg NAH, heeft behoefte aan specifieke aandacht en begeleiding. SWZ heeft een jarenlange ervaring en veel deskundigheid op dit gebied. Ons ondersteuningsaanbod is goed afgestemd op de vragen en behoeften van volwassenen en kinderen met NAH.

 Omgaan met beperkingen

Wanneer u zelf NAH heeft, zult u regelmatig tegen lichamelijke beperkingen aanlopen. Bij communiceren bijvoorbeeld, als het spraakvermogen is aangetast. Ook andere ‘simpele’ dingen moeten opnieuw aangeleerd worden. Opeens is het een hele opgave om jezelf aan te kleden, veters te strikken en je te wassen en verzorgen. Vaak is daarbij hulp van anderen nodig. Dit alles kan behoorlijk frustrerend zijn en moeilijk te aanvaarden.
Als partner, ouder(s) of andere betrokkene van iemand met NAH krijgt u te maken met zijn of haar frustraties en zult u ongetwijfeld zelf ook acceptatie- en aanpassingsproblemen ervaren.

Brede ondersteuning

SWZ biedt zowel op fysiek als op mentaal gebied brede ondersteuning. Belangrijke lichamelijke functies, zoals beweging en spraak, proberen we zo goed mogelijk te stimuleren. Voor een zinvolle en gestructureerde invulling van het dagelijks leven en vrije tijd zijn er tal van mogelijkheden via dagactiviteiten, begeleid werken en (begeleid) wonen. Daarnaast kunnen we u en uw naaste omgeving ondersteunen met psychologische begeleiding.

NAH Samenwerkingsverband Zuidoost Brabant

SWZ maakt deel uit van het samenwerkingsverband NAH en participeert in het Hersenletselteam en in diverse werkgroepen. Tot het NAH Samenwerkingsverband Zuidoost Brabant behoren een aantal organisaties uit de regio, die actief zijn op het gebied van NAH. Deze organisaties stellen zich ten doel: ketenregie te bevorderen van zowel de professional als de organisatie voor en met cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel. En de opgedane kennis met betrekking tot de zorg en de dienstverlening aan cliënten verder te ontwikkelen, uit te bouwen, uit te wisselen en te promoten.