Son, 1 juni 2021

Net als voorgaande jaren is ons kwaliteitsverslag opgebouwd vanuit drie bouwstenen: comfort, regie en ontwikkeling. Dat doen we niet zomaar. Passende ondersteuning bieden is onze belangrijkste zorg. Passend betekent in dit geval: proberen te doen wat cliënten zelf nodig vinden. Natuurlijk is geen mens hetzelfde. Maar cliënten hebben wel gedeelde wensen. Verreweg de meeste cliënten vinden het belangrijk om een prettig leven te leiden, zoveel mogelijk zelf te kunnen kiezen en zelf bezig te kunnen zijn met wat zij leuk vinden en goed kunnen. Eigenlijk zoals ieder mens dat wel graag wil. Daarom kozen wij die drie bouwstenen als pijlers onder dit verslag.

In dit verslag staat zo compact mogelijk wat we allemaal hebben gedaan in 2020. Een ongelooflijk jaar was het, vol hoogte- en dieptepunten. Natuurlijk hadden we de corona-crisis willen missen. Maar eerlijk is eerlijk: niets is alleen maar zwart of wit. Onze worsteling heeft ons ook prachtige momenten gebracht. Daarom kijken we in dit verslag genuanceerd terug, opdiepend wat werkelijk van waarde bleek. De ervaringen van zorgmedewerkers voeren de boventoon. Welbewust. Want vooral dankzij hen zijn wij als organisatie in staat geweest om – midden in een samenleving die volkomen op zijn kop stond – veilig wonen en werken  op een heel bijzondere manier te waarborgen.

Maar een organisatie bestaat eigenlijk niet. Een organisatie is samengesteld uit mensen, een werkgemeenschap. Mensen die samen optrekken en mooie en moeilijke dingen beleven. Daarom leest u in dit verslag niet alleen over wat we als organisatie hebben gedaan, maar ook persoonlijke verhalen. Die verhalen zijn voor ons echt van betekenis. Omdat ze leuk zijn. En omdat ze laten zien dat wij alleen bestaan dankzij de kracht en toewijding van mensen met een passie die ze samen delen: het bieden van merkbare mensgerichte zorg.

We doen ons werk goed. Met ons hoofd en ons hart. Dat horen wij gelukkig steeds vaker. Wij hopen dat u dat ook vindt als u bij de laatste pagina van dit verslag bent.

Voor de cliënten die daaraan behoefte hebben, hebben we een cliëntversie gemaakt in de vorm van een filmpje.

We wensen u veel leesplezier!

  • Klik hier voor de digitale versie van het Kwaliteitsverslag 2020.
  • Klik hier voor de cliëntversie 2020.