SWZ woonvorm Simon Stevinweg - Dertien Loten Den Bosch

Op Woonvorm Simon Stevinweg - Dertien Loten wonen voornamelijk bewoners met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een lichamelijke beperking (LG). De woonvorm is centraal gelegen in ’s-Hertogenbosch. Bewoners maken bewust gebruik van de faciliteiten uit de omgeving, zoals het centraal station, het centrum van 's-Hertogenbosch en de Helftheuvelpassage en geven daarmee o.a. een aanvulling in hun dagbesteding.  Op dit moment wonen er 15 bewoners in de leeftijd van 45 tot 69 jaar. 

Adresgegevens

Woonvorm Simon Stevinweg - Dertien Loten – Den Bosch
Simon Stevinweg 40
5223XA 's-Hertogenbosch
06 51 33 15 89

wv.sstevin.13loten@swzzorg.nl 

Neem een kijkje binnen:

Wij vinden het belangrijk dat iedere bewoner op zijn/haar eigen manier en op een zo prettig mogelijke manier invulling geeft aan zijn/haar eigen leven. Wij bieden 24-uurs zorg en ondersteuning waarbij het professioneel bevorderen van de kwaliteit van leven, de zelfstandigheid en het ondersteunen bij de Algemene Dagelijkse levensverrichtingen (ADL-zorg) centraal staat. Wij bieden een warm nest waar iedereen zich op zijn of haar manier thuis voelt. Samen met de bewoner focussen wij op de kwaliteiten, breiden deze waar mogelijk uit en leren hem/haar hoe om te gaan met de beperking.  
 
Uitgangspunten die wij belangrijk vinden voor de begeleiding van onze bewoners is een respectvolle benadering. Wij benaderen elkaar op een respectvolle, gelijkwaardige manier. Samen met de cliënt kijken we naar wat iemand zelf kan en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Begeleiders kijken naar de kwaliteiten en mogelijkheden van de bewoners. Wij letten er actief op of de draagkracht en draaglast van de bewoner in evenwicht is en blijft. Door met elkaar in gesprek te blijven zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit van zorg waarborgen.    

Kenmerken
NAH/LG
Zelfstandig wonen
24/7 begeleiding
Ondersteuning bij persoonlijke hulpvragen

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.