We worden Samen Slim in Zuidoost-Brabant

Samen met de zorgorganisaties Archipel, Lunetzorg, Sint Annaklooster, Vitalis WoonZorg Groep, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken we over de grenzen van onze eigen organisatie heen. We werken aan nieuwe vormen van samenwerking met impact en zetten met het traject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers. Drie pilots zijn vanuit deze samenwerking opgestart. SWZ is inhoudelijk en actief betrokken bij de werkgroep van de pilot de nieuwe medewerker. De werkgroepen van de drie pilots informeren elkaar over de voortgang en werksessies worden georganiseerd om kennis en kunde te delen.

Skillbased werven

We ontwikkelen samen het profiel voor de ‘nieuwe zorgmedewerker’, gebaseerd op skills. Welke vaardigheden en competenties heeft een zorgmedewerker nodig en welke heeft zij of hij al? We werken aan een manier om vacatures van de meest voorkomende beroepen in zorg en welzijn skill-based op te stellen, zodat we;

  • kunnen werven op competenties,
  • skills kunnen testen
  • een verbinding maken met het nieuwe leren.

Elke nieuwe medewerker kan zo leren op maat, bijvoorbeeld in een nieuwe online leeromgeving.

 

Online leeromgeving

Vanuit een skills-assessment wordt inzichtelijk welke ontwikkelbehoefte de nieuwe medewerker heeft om aan de slag te kunnen binnen de zorg(profielen). Denk aan bijvoorbeeld kennis, vaardigheden, competenties etc.
We willen bestaande leerplatforms in zorg en welzijn en het onderwijs met elkaar verbinden en klaarmaken voor skills based opleiden.
Deze leeromgeving wordt opengesteld voor kleine en middelgrote organisaties en het leeraanbod komt ook op de website BrabantLeert.

 

De nieuwe medewerker

Deze pilot is een meerjarentraject waarin de deelnemende organisaties werk en een opleiding bieden aan starters en zij-instromers die aansluit bij hun wensen en levenssituatie. Die nieuwe medewerker maakt breed kennis met de sector zorg en welzijn door bij meerdere organisaties te leren en te werken. Dat maakt een goede keuze mogelijk, waardoor medewerkers blijven en ook in de toekomst goede zorg en continuïteit gewaarborgd is.

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU.
Projectmanagement Samen Slim: Marieke Hezemans

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.