Son, 23 juli 2021

CZ Zorgkantoor schreef in februari jl. een wedstrijd uit voor alle gehandicaptenzorg-organisaties. Het zorgkantoor wilde wat extra’s doen in deze moeilijke tijd met coronaperikelen en stelde een gratis snoezeltent ter beschikking aan de zorginstellingen die op de meest ludieke en/of creatieve manier konden aangeven waar hun organisatie zou moeten winnen. In totaal zijn er 12 snoezeltenten vergeven, waaronder een aan SWZ. Vanwege de geldende coronarichtlijnen konden de Snoezeltenten helaas niet persoonlijk op locatie overhandigd worden. Daarom ontvingen de 12 winnaars hun gewonnen Snoezle per pakketdienst. Op 23 juli mocht cliënt Herman Buskens van locatie Zonhove de gewonnen Snoezle als eerste uitproberen.

 

 

 

 

 


Bijdragen aan wat echt belangrijk is voor de cliënt
Rob Raaijmakers – manager Gehandicaptenzorg & Patiëntenparticipatie bij CZ zorgkantoor  over de wedstrijd: “Voor veel cliënten was de coronaperiode een vervelende tijd. Dat hoorden we ook terug van onze GZ-zorgaanbieders. Ondanks de coronamaatregelen probeerden zij zich maximaal in te spannen om cliënten toch een nuttige en fijne dagbesteding te bezorgen.” Al met al een periode die vroeg om een enorme extra inspanning van aanbieders. Rob: “Hoe mooi is het dan dat je als zorgkantoor een bijdrage kan leveren om deze moeilijkere tijd net iets leuker in te vullen. Op een manier waarop zowel bewoners als medewerkers er plezier en ontspanning aan beleven.”

Inzending SWZ
SWZ heeft een centrale snoezelruimte waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Echter, tijdens de verbouwing van Zonhove, zal deze ruimte een lange tijd niet gebruikt kunnen worden. “Deze mobiele snoezeltent kan op de groepen gebruikt worden. Dan kan er tijdens de bouw toch gesnoezeld worden. Dat is een uitkomst”, aldus Carla den Otter, consulent recreatie en welzijn. Dat was voor haar de aanleiding om deel te nemen aan deze wedstrijd. Zie hier de inzending van SWZ.
SWZ kon kiezen uit drie thema’s voor de gewonnen snoezeltent en heeft gekozen voor het thema bos.

Wat is snoezelen?
Snoezelen (snuffelen & doezelen) is een activiteit die aangeboden wordt aan mensen met een verstandelijke beperking, gevorderde dementie, autisme, EVMB, etc. De cliënt wordt gedurende kortere of langere tijd in een ruimte geplaatst waar gedempte lichteffecten, beelden en geluiden een prikkelende of kalmerende invloed uitoefenen. Vaak gebeurt dit in een speciaal ingerichte snoezelkamer. Maar ‘Snoezle’ brengt de snoezelervaring op een mobiele manier tot bij de gebruiker. Waarbij de mobiele snoezelruimte in de vertrouwde omgeving van de cliënt wordt geplaatst. In zijn of haar eigen woonruimte of zelfs op een rolstoel.
Meer informatie over de Snoezle leest u op hier, https://www.pendulum.care/snoezle/.

 

SWZ en de Snoezle in de pers: