In de gehandicaptenzorg zijn geen richtlijnen bekend voor het uitvoeren van urineonderzoek bij het vermoeden van een blaasontsteking. Bij cliënten met een ernstige, meervoudige beperking is het afnemen van urineonderzoek zeer belastend, omdat de urine via een katheter of plaszak moet worden afgenomen. Bij SWZ kwamen we er bovendien achter, dat na urineonderzoek er niet altijd een blaasontsteking naar voren kwam. Dit was zonde van het werk en onnodig belastend voor onze cliënt.

Checklist gepast urineonderzoek
Om die reden ontwikkelden we in samenwerking met verpleegkundigen, arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en het LEAN-team de Checklist gepast urineonderzoek. Deze checklist biedt handvatten voor de persoonlijk begeleiders wanneer zij een vermoeden hebben van een blaasontsteking bij een cliënt. De checklist zorgt er tevens voor dat er geen onnodige urinemonsters bij onze cliënten wordt afgenomen. Deze methode werkt voor ons heel goed. Wij noemen dit beleid gepast urineonderzoek.

Zinnige zorg
VGZ heeft ons initiatief aangemerkt als ‘zinnige zorg’. We kregen vervolgens het verzoek of we mee wilden werken aan een korte film over onze zorginnovatie. Toen hebben we een script gemaakt, waarbij een verpleegkundige, een persoonlijk begeleider en een ouder van één van onze cliënten vertellen over wat deze zorginnovatie voor hen persoonlijk heeft betekend.

Bekijk de film, klik op onderstaande link:

Film gepast urineonderzoek

Symposium Zorginnovatie 2019
Op 19 november j.l. mochten wij ons initiatief presenteren tijdens het Symposium Zorginnovatie van VGZ, waar voor zorgaanbieders binnen de Wlz de mogelijkheid was om met elkaar ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen. Een geslaagde middag waarbij er veel belangstelling was voor de innovatie van SWZ.