Son, 1 februari 2022

“Het is onze ambitie dat SWZ in 2025 bekend staat als dé professionele zorgaanbieder op het gebied van merkbare mensgerichte zorg voor cliënten in Oost-Brabant, met betrokken, deskundige medewerkers met expertise in de ondersteuning, begeleiding en behandeling van mensen met NAH en EMB.”

Dit is waar we ons de komende jaren vol voor gaan inzetten. Met hart én hoofd. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Dat bereiken we door samen te werken, de krachten te bundelen en de handen ineen te slaan. Zodat we gezamenlijk binnen ons werkgebied mensen met een beperking zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Onze nieuwe koers hebben we samen met 30 medewerkers van SWZ gemaakt. Natuurlijk hebben we ook de input meegenomen die we in de voorafgaande jaren hebben gekregen van diverse betrokkenen bij SWZ. Zoals de waardevolle feedback die we hebben gehad tijdens de belanghebbendendagen. En de inspiratie en adviezen vanuit persoonlijke gesprekken en overleggen binnen samenwerkingscirkels zijn hierin meegenomen.

Wil je weten hoe we invulling gaan geven aan onze nieuwe koers?
Via deze link vind je het volledige plan: Strategische koers SWZ 2022-2025.
Laat je inspireren door onze kijk op de komende jaren.
Wij zijn trots op wat we op papier hebben voorbereid voor de komende jaren en kijken ernaar uit om dit de komende jaren te gaan verwezenlijken.

Wil je graag meer weten over onze koers of werk je er graag aan mee, als samenwerkingspartner? Dan nodigen we je van harte uit voor een gesprek; digitaal of persoonlijk (wat past). In deze tijd van afstand houden, zoeken we juist graag de verbinding.