Son, 29 mei 2020

Met trots presenteren we ons derde kwaliteitsverslag: Zorgen met én voor  elkaar in 2019.
Net als voorgaande jaren is het opgebouwd vanuit drie bouwstenen: comfort, regie en ontwikkeling. Dat doen we niet zomaar. Passende ondersteuning bieden is onze belangrijkste zorg.
Passend betekent in dit geval: proberen te doen wat cliënten zelf nodig vinden. Natuurlijk is geen mens hetzelfde. Maar cliënten hebben wel gedeelde wensen. Verreweg de meeste cliënten vinden het belangrijk om een prettig leven te leiden, zoveel mogelijk zelf te kunnen kiezen en zelf bezig te kunnen zijn met wat zij leuk vinden en goed kunnen. Eigenlijk zoals ieder mens dat wel graag wil. Daarom kozen wij die drie bouwstenen als pijlers onder dit verslag.

In dit verslag staat zo compact mogelijk wat we allemaal hebben gedaan. Maar een organisatie bestaat eigenlijk niet. Een organisatie is samengesteld uit mensen, een werkgemeenschap. Mensen die samen optrekken en mooie en moeilijke dingen beleven. Daarom leest u in dit verslag niet alleen over wat we als organisatie hebben gedaan, maar ook persoonlijke verhalen. Die verhalen zijn voor ons echt van betekenis. Omdat ze leuk zijn. En omdat ze laten zien dat wij alleen bestaan dankzij de kracht en toewijding van mensen met een passie die ze samen delen:het bieden van merkbare mensgerichte zorg.

We doen ons werk goed. Met ons hoofd en ons hart. Dat horen wij gelukkig steeds vaker. Ik hoop dat u dat ook vindt als u bij de laatste pagina van dit verslag bent.

Voor de cliënten die daaraan behoefte hebben, hebben we twee speciale cliëntversies gemaakt. Eén versie voor onze cliënten met NAH en een praatplaat voor onze cliënten met EMB.

Het kwaliteitsverslag over 2019 vindt u hier. We wensen u veel leesplezier!